Hanzehogeschool Groningen krijgt 880.000 euro voor zorgproject in Tanzania

Foto: Pixabay

De Hanzehogeschool Groningen heeft ruim 880.000 euro subsidie gekregen voor het project 'Healcare' in Tanzania. Dit project is gericht op de verbetering van de kwaliteit van zorg in het Oost-Afrikaanse land. De Hanzehogeschool is nodig om docenten van universiteiten en ziekenhuizen te trainen.

Het lectoraat Verpleegkundige Diagnostiek van de Hanzehogeschool gaat docenten van de universiteiten en praktijkdocenten uit de ziekenhuizen trainen, zodat zij hun didactische vaardigheden verbeteren. Dit is nodig omdat het Tanzaniaanse ministerie van gezondheidszorg een richtlijn heeft geformuleerd voor verpleeg- en verloskundigen om respectvolle en medelevende zorg te verlenen.

Doel is dat cliënten zich gehoord voelen en zelf verantwoorde keuzes kunnen maken in de voorgestelde behandeling en in het bevorderen van hun eigen gezondheid. Het is daarvoor essentieel dat cliënten alle benodigde informatie verkrijgen en begrijpen.

Healcare heeft looptijd van drie jaar

Het project Healcare gaat 15 januari van start en heeft een looptijd van drie jaar. Het project voorziet in de aanpassing van de bacheloropleiding verpleegkunde van Tanzania.

Het lectoraat Verpleegkundige Diagnostiek van de Hanzehogeschool is de penvoerder van het project. De subsidie komt uit het programma Erasmus+ voor onderwijs, training, jeugd en sport.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Stad