Het Groninger Landschap heeft na twee weken meer dan 100 duizend euro opgehaald voor aankopen nieuwe natuurgrond

Het Reitdiep. Foto: Aljan Scholtens

Twee weken na het starten van de campagne het Groninger Natuurfonds, heeft Het Groninger Landschap al meer dan 100 duizend euro opgehaald. Het doel is om grond aan te kopen, die om te vormen tot natuur, en te blijven beheren.

Het Groninger Landschap is het Natuurfonds gestart om een extra bijdrage te leveren aan herstel van biodiversiteit in provincie Groningen. Inwoners (en liefhebbers) van Groningen kunnen helpen door voor 7,50 euro een vierkante meter grond te doneren.

Reitdiep en Westerkwartier

Tijdens haar jubileumjaar zoekt Het Groninger Landschap naar aankoopkansen in twee regio’s: Westerkwartier en Reitdiep.

In het Reitdiep is het doel om de leefgebieden voor weidevogels verder uit te breiden. In het Westerkwartier gaat het om herstel van houtsingels, aanleg van poelen en aanplant van bospercelen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Stad