Jonge liberalen tegen voornemen maximumsnelheid in Groningen te beperken

Foto: Pixabay

De JOVD Groningen vindt het maar niets dat de gemeente Groningen van plan is de maximumsnelheid in zoveel mogelijk straten binnen de bebouwde kom te beperken tot 30 kilometer per uur. De jonge liberalen verwachten dat dit een negatief effect zal hebben op de mobiliteit van Stadjers.

De JOVD Groningen is met name kritisch op de gevolgen van de snelheidsbeperking voor de verkeersdoorstroom-snelheid in de stad. Ze wijst op onderzoek dat aantoont dat verkeer langer onderweg is en er sneller opstoppingen ontstaan.

‘Een snelheidslimiet van 30 kilometer per uur veroorzaakt hetzelfde effect als het dichtknijpen van een tuinslang: meer druk en minder doorstroming’, stelt voorzitter Tom Boer in een persbericht.

Openbaar vervoer en hulpdiensten

De JOVD Groningen maakt zich daarbij zorgen over de effecten van de snelheidsverlaging op het openbaar vervoer en de hulpdiensten. Boer: ‘Het mag niet gebeuren dat bijvoorbeeld een ambulance langer onderweg is, omdat de stad vol ligt met drempels of langzaam verkeer dat niet kan uitwijken.’

‘Groningers kunnen niet zonder hun auto’

Evenmin deelt de JOVD Groningen de opvatting van verkeerswethouder Philip Broeksma dat de auto niet langer het centrale uitgangspunt moet zijn in het mobiliteitsbeleid. Ze verwijst daarbij naar een recente poll van RTV Noord over autogebruik.

‘Het is ongezond als de overheid mensen gaat beperken in hun mobiliteit. De peiling laat zien dat het grootste gedeelte van de Groningers niet zonder hun auto kan, meer dan 60 procent van de deelnemers gaf aan de auto bijna elke dag te gebruiken’, weet bestuurslid Steven Braham.

De jonge liberalen roepen Broeksma daarom op zijn mobiliteitsbeslissing te heroverwegen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Stad