Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over verlies aan bomen en toename van biomassacentrales in Groningen. ‘Bosjes en bomen worden meedogenloos omgezaagd’

Een biomassacentrale. Foto: Daan Prest

De Partij voor de Dieren in Groningen maakt zich zorgen over het verlies aan bomen en de toename van biomassacentrales. De partij opent daarom het meldpunt ‘Bomen en biomassa’.

Fractievoorzitter Ankie Voerman stelt dat bomen teveel worden gezien als zomaar een grondstof: ‘Bossen, singels en solitaire bomen zijn onmisbaar voor de biodiversiteit. Daarnaast zijn bomen als ‘eters van CO2’ essentieel in de strijd tegen klimaatverandering.’

Raadslid Terence van Zoelen: ‘We merken dat inwoners zien dat er veel gekapt wordt en tegelijkertijd nergens makkelijk kunnen inzien welke kapvergunningen in de buurt zijn aangevraagd. Wij hebben de kapvergunningen nu op een eigen kaart gezet’.

Overzicht

De meldingen helpen de Groninger fracties een zo compleet mogelijk overzicht te krijgen van de soorten klachten en de locaties van kap en types biomassacentrales.

De Partij voor de Dieren zet zich dus in om bomen en bos te behouden. ‘Ook in Stad en Ommelanden worden bomen en bosjes meedogenloos omgezaagd voor de aanleg van wegen, bedrijventerreinen of stadsuitbreiding. De afgelopen jaren verdwenen weer tientallen hectares groen. Bomen worden vaak gezien als lastige sta-in-de-weg, kleine bosjes als onbelangrijk. Daarnaast brengen bomen veel geld op als grondstof voor zogenaamde ‘bio-based’ producten en dient hout als brandstof in biomassacentrales.

Het meldpunt is hier te vinden.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Stad