ProRail trekt boetekleed aan en compenseert voor kaalslag langs spoor

Al het groen verdween begin dit jaar plotseling tussen Station Noord en Reitdiep. Foto: Sikkom.

Langs het spoor tussen Station Noord en Reitdiep werd begin dit jaar plotseling bijna al het groen gekapt. Dat was niet volgens afspraak, stelden gemeente en provincie. Welles, zei ProRail. Maar nu bekent de spoorbeheerder toch schuld en volgt er compensatie.

De groenstrook langs het spoor behoort tot het ecologisch kerngebied van de stad. Belangrijk dus dat het groen daar behouden blijft, zodat vogels en andere dieren een toevluchtsoord hebben. Toch kwamen alle bomen, struiken en ander groen in de versnipperaar terecht. Dat was volgens de gemeente en provincie in strijd met de afgegeven vergunning: de afspraak was dat er geen bomen gekapt zouden worden waar een vergunning voor nodig was.

Welles, nietes, toch welles

Zou dat wel gebeuren, dan moest ProRail eerst ecologisch onderzoek verrichten. Dat is nooit uitgevoerd en de bomen zijn net als al het andere groen verdwenen. Begin februari eiste de gemeente daarom compensatie. Aldert Baas, woordvoerder van Prorail zei daarop in een telefonisch bericht: ,,Wij zijn, tot het tegendeel is bewezen, nog steeds van mening dat we ons hebben gehouden aan de vergunning en de Wet Natuurbescherming”.

Kennelijk is inmiddels het tegendeel bewezen. Want zojuist komt er een nieuw bericht van Baas binnen: ,,ProRail biedt met herplanting compensatie voor kappen”. Daaronder volgt een lap tekst met uitleg en compensatiebeloftes. In het kort: ,,Alleen bomen met een doorsnede kleiner dan twintig centimeter en bramenstruiken mochten verwijderd worden. De overige lagen begroeiing hadden moeten blijven staan. In praktijk bleken de diverse begroeiingen één geheel te vormen en onmogelijk los van elkaar te bewerken”. Een soort van sorry dus. En boetedoening.

Compensatie van ProRail

Voor de negentien verwijderde bomen met een doorsnede groter dan twintig centimeter worden in april nieuwe bomen geplant: een mix van Fraxinus Ornus (pluim es), Mespillus Germanica (mispel) en Prunus Cerasifera (kers). Ze komen te staan op de plek van hun voorgangers, op zo’n manier dat ze geen gevaar gaan vormen voor het spoor. Rondom de nieuwe bomen worden ook tweehonderd nieuwe heesters geplant.

De verwijderde lage begroeiing herstelt waarschijnlijk uit zichzelf. In september 2020 gaan gemeente en aannemer (Strukton) samen bekijken of dat inderdaad zo is. Mocht er geen herstel zichtbaar zijn, dan volgt alsnog compensatie van de lage begroeiing.

menu