RUG-onderzoeker Ymkje Anna de Vries wint Gratamaprijs en wil met prijzengeld naar Harvard

Ymkje Anna de Vries. Foto: Eigen foto

Ymkje Anna de Vries, als onderzoeker en docent verbonden aan de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), heeft de Gratama Wetenschapsprijs 2020 gewonnen.

De Gratama Wetenschapsprijs wordt jaarlijks (bij toerbeurt) toegekend aan een jonge veelbelovende wetenschapper van de Universiteit Leiden of de RUG. Met de prijs is een geldbedrag van 25.000 euro gemoeid.

Effectiviteit toedienen antidepressiva aan jongeren

Ymkje de Vries, de winnaar van de Gratama Wetenschapsprijs 2020, is is opgeleid in de neuro-, klinische en psychosociale wetenschappen, aan drie Groningse faculteiten en aan de University of California. Zij houdt zich bezig met depressies bij jongeren, en in het bijzonder met de effectiviteit van het toedienen van antidepressiva en de gevolgen daarvan.

In haar proefschrift toont zij aan dat de effectiviteit en veiligheid van farmacologische behandelingen van angst en depressie, de meest voorkomende psychiatrische stoornissen bij jongeren, worden overschat. Zij schrijft dit toe aan onjuiste vooronderstellingen in bestaande publicaties.

Volgens De Vries kunnen deze psychische stoornissen (en ook andere, die zich relatief laat in het leven openbaren) worden voorkomen door relatief milde, goed behandelbare problemen bij jongeren op te sporen.

Met prijzengeld naar Harvard in Boston

Ymkje de Vries wil het prijzengeld inzetten om naar de Harvard Medical School in Boston te gaan. Daar wil ze laagdrempelige interventies bestuderen, die kunnen worden toegepast om studenten weerbaarder te maken voor stress.

Deze kennis wil zij toepassen bij de RUG om studenten te monitoren op stressfactoren en zo nodig te interveniëren.

menu