Stad-Groninger wijk Lewenborg met Atlantis 32 aardbevingsbestendige nul-op-de-meter appartementen voor 55-plussers rijker

Artists impression van Atlantis. Beeld: Lefier

Met het nieuwe appartementencomplex Atlantis is de stad-Groningen wijk in één klap 32 aardbevingsbestendige nul-op-de-meter appartementen voor 55-plussers rijker. Atlantis wordt donderdagmiddag officieel geopend door wethouder Roeland van der Schaaf van Groningen.

Lefier heeft Atlantis gebouwd omdat in de vergrijzende wijk Lewenborg behoefte is aan woningen voor 55-plussers. Met deze appartementen kan de doelgroep binnen de wijk Lewenborg doorstromen naar een levensloopbestendig appartement.

Daarmee komen ook weer woningen vrij voor gezinnen.

LeRoy-gebied

In het ontwerp van het appartementencomplex is er rekening mee gehouden dat het grenst aan het LeRoy-gebied . Een glazen pui biedt bijvoorbeeld een doorkijk naar het achterliggende groen.

Voor een mooie overgang van de bebouwing naar het LeRoy-gebied wordt het terrein rond het gebouw nog heringericht met groen.

Een deel van de appartementen is al bewoond.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Stad