Teleurstelling in Ten Post: nieuw oponthoud voor huizenversterking

De wisselwoningen in Ten Post staan al sinds de zomer klaar, maar het blijft onduidelijk wanneer de eerste tijdelijke bewoners komen om de weg vrij te maken voor de versterkingsoperatie in de Nije Buurt. Foto: Archief Jan Zeeman

De huizenversterking in Ten Post loopt vertraging op. Rond Kerst zouden de eerste bewoners verhuizen naar een wisselwoning maar de voorbereidingen kosten meer tijd dan gedacht.

Dat bevestigt de Nationaal Coördinator Groningen. Volgens een woordvoerster is nog niet te zeggen wanneer alsnog de eerste bewoners kunnen inhuizen in de wisselwoningen die al voor de zomervakantie werden opgeleverd. De betrokken bewoners zijn inmiddels per brief geïnformeerd.

Woningtaxatie en ontwerp nieuwe huizen neemt meer tijd

In de Nije Buurt in Ten Post moeten ruim 120 koop- en huurhuizen worden gesloopt en vervangen door aardbevingsbestendige nieuwbouw. De bewoners van 29 huizen aan de Jan Zijlstraat zouden rond de Kerst als eersten verkassen naar de dertig logeerhuizen die al maanden klaar staan in de wijk zodat het sloopwerk kan beginnen.

Die planning wordt echter volgens de NCG-woordvoerster om meerdere redenen niet gehaald. Zo wordt nog gesteggeld over de waardebepaling van de bestaande koophuizen. Ook het ontwerp voor de vervangende nieuwbouw kost meer tijd, net als de voorbereiding van de verhuizing en het ‘natuurvrij maken’ van de sloophuizen.

Gevolgen voor voortgang sloop en nieuwbouw nog onduidelijk

Het nieuws zorgt in Ten Post voor onzekerheid over de voortgang van de versterking, zegt Dorpsbelangen-voorzitter Johan Pleizier. De operatie zou de komende jaren straat voor straat in fasen worden uitgevoerd, maar het is nog onduidelijk wat de consequenties zijn als het proces al in bij de eerste straat stokt.

Volgens Pleizier hebben veel huiseigenaren hun ja-woord nog niet gegeven omdat ze worstelen met de taxatie van hun woning en inrichting. Zij zouden daardoor zelf moeten bijpassen voor de nieuwbouw. Alle bewoners moeten met de plannen instemmen voor het werk kan beginnen.

Onvrede over huurstijging voor nieuwe huizen

Ook onder huurders bestaat onvrede, nu woningcorporatie Wierden en Borgen heeft aangegeven dat de huren omhoog gaan in de energiezuinige en comfortabelere nieuwbouw. De huurbaas vraagt daarvoor een plus van 1 procent bovenop de jaarlijkse trendmatige huurstijging.

,,Dat is een heel zure appel’’, reageert de Dorpsbelangen-voorzitter. ,,Huurders hebben part noch deel aan de aardbevingsproblematiek. Als die uit hun huis worden gejaagd en voor jaren in onzekerheid zitten, mag je ze niet ook nog een extra rekening presenteren.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Stad
Groningen