Meer WW-uitkeringen in Groningen in Drenthe. Vooral sterke groei ten opzichte van een jaar geleden

Foto: Archief DvhN

Het aantal inwoners van de provincies Drenthe en Groningen met een WW-uitkering is in de maand december licht toegenomen. Door de coronapandemie ligt het aantal WW-uitkeringen bovendien fors hoger dan een jaar geleden.

Dat meldt uitkeringsinstantie UWV.

Het aantal WW-uitkeringen liep in de eerste periode van de coronacrisis flink op. In de daaropvolgende maanden daalde de WW, onder andere door de steunpakketten van het kabinet. Hierdoor zijn veel (vaste) werknemers in dienst gehouden, die anders mogelijk ontslagen zouden zijn.

Toch stegen de uitkeringen wel. Drenthe telde eind 2020 1268 meer WW-uitkeringen (18,5 procent) dan in december 2019, Groningen 1652 meer (21,4 procent).

loading

Toename groter onder jongeren

Die toename is groter onder jongeren: in de leeftijdscategorie tot 27 jaar was de toename maar liefst 93 procent op jaarbasis. Jongeren werden in het begin van de crisis snel en hard geraakt. Dit komt doordat ze vaak met flexibele contracten werken in sectoren die door de coronamaatregelen veel of zelfs alle omzet verloren, zoals de horeca en detailhandel non-food.

Jongeren hebben over het algemeen nog niet lang WW-rechten opgebouwd en ontvangen daardoor slechts kort een WW-uitkering. Meestal vinden ze snel weer werk, zoals na afgelopen zomervakantieperiode weer meer gebeurde.

Volgens arbeidsmarktanalist Erik Oosterveld van het Groninger UWV zijn vooral jongeren de pineut, iets dat tijdens de eerste lockdown al snel zichtbaar werd. Zo was de toename van het aantal ww-uitkeringen in de groep tot 27 jaar in Groningen 93 procent op jaarbasis. Bij 50-plussers nam het aantal uitkeringen maar met 6 procent toe.

,,Jongeren, die vaak een tijdelijk contract hebben, krijgen de hardste klappen. En ook zelfstandigen zijn het slachtoffer van de coronacrisis. Veel ouderen met een vast contract hebben niets gemerkt van de problemen. Ze blijven in dienst en de overheid betaalt het grootste deel van hun loon. De vraag is natuurlijk of dat zo blijft wanneer in de loop van het jaar de coronasteun door de overheid wordt afgebouwd’’, aldus Oosterveld.

Onduidelijk

Toch komen de meeste jongeren ook weer redelijk snel aan werk wanneer de economie aantrekt, zegt hij. Of en wanneer dat gebeurt is overigens nog volstrekt onduidelijk. ,,We weten niet hoe het verder gaat met de lockdown en wat het effect van de vaccinaties is, gezien de komst van allerlei mutaties van het virus. Er zijn haast geen prognoses te maken. Het is allemaal speculatie.’’

In de leeftijdscategorie 27 tot 50 jaar was de stijging met 24 procent een stuk kleiner.

De WW-uitkeringen namen met 6 procent het minst toe bij 50-plussers. Als de werkloosheid verder stijgt kunnen ook meer oudere werknemers met vaste contracten hun baan verliezen. Wanneer de economie en de arbeidsmarkt vervolgens weer aantrekken, zijn het vaak de jongeren die het eerst profiteren.

WW in december gestegen

Drenthe telde eind december 2020 8121 WW-uitkeringen. Dat is 7,4 procent (563 uitkeringen) meer dan in november. Het aantal WW-uitkeringen in Groningen nam in december met 6,8 procent (592 uitkeringen) toe; Groningen telde eind december 2020 9359 WW-uitkeringen.

loading

Je kunt deze onderwerpen volgen
Stad
menu