'Waterpeil Sterrebos vanzelf weer goed'

De waterstand in de vijver van het Sterrebos is volgens omwonenden extreem laag. Foto: DvhN

Het waterpeil in de vijver van het Sterrebos in Groningen en de grondwaterstand komen in de herfst vanzelf weer op een normaal peil.

Dat zegt de gemeente Groningen naar aanleiding van de huidige lage waterstand. Volgens de stad ontstaat de lage grondwaterstand met enige regelmaat en komt die vooral voor na droge periodes.

Daarbij spelen de hoge ligging en het ontbreken van vijvers en kanalen met een vast waterpeil in de omgeving een rol.

Groningen houdt het waterpeil sinds 2008 nauwgezet bij met peilbuizen, ziet telkens hetzelfde gebeuren en laat het daarbij. ,

,Als we in de zomer kunstmatig voor een onnatuurlijk hoog waterpeil zorgen, verstoort dat de balans en bestaat risico op schade aan de bomen in het bos’’, lieten B en W al in 2017 weten. De Partij voor de Dieren stelde er destijds vragen over toen er net als nu sprake was van een lage waterstand.

Geen lek

Het waterschap vermoedde eerder dat er bij de sloop van de voormalige rijkskantoren een lek in de bodem zou zijn ontstaan, maar dat bleek niet het geval: de oude damwandplanken zijn in de grond blijven zitten.

Een 'lek' in de bodem zou zich niet alleen in of direct na de zomermaanden manifesteren, maar gedurende het gehele jaar.

Bij de bouw van het nieuwe kantoor, het DUO gebouw, zijn evenmin onregelmatigheden ontdekt. Of de lage waterstand voor 2008 al voorkwam, is onduidelijk.

menu