Wethouder Philip Broeksma, verantwoordelijk voor de energietransitie in de gemeente Groningen sprak met getergde bewoners van Glimmen en Haren die vrezen voor zonne-industrie in het kwetsbare landelijke gebied ten zuiden van de stad.

,,Ik had vier of vijf mensen verwacht”, zegt een tikje bedremmelde wethouder Philip Broeksma als hij met drie adjudanten van de fiets stapt op de wat stoffige Hoge Hereweg in Glimmen. Het was de bedoeling dat hij een fietstocht zou maken en op enkele plekken waar de gemeente Groningen zonneparken aan wil leggen met een handjevol bewoners zou praten. Maar Jan Schuurmans, bewoner van deze lommerrijke laan, heeft de hele buurt gemobiliseerd.

En dus staat de wethouder woensdagavond oog in oog met enkele tientallen mensen die de plannen voor de zonneparken, onder meer op een perceel grenzend aan de Hoge Hereweg, niet zien zitten. ,,Ik stem al mijn hele leven GroenLinks of voorgangers ervan,” zegt Schuurmans, ,,maar de afgelopen keer niet meer. En zo spreek ik er veel!”

Onrust

Zoals gemeld wordt er gewerkt aan een inmiddels omstreden beleidskader waarin meerdere plekken in het gebied tussen Haren en Glimmen zijn ingetekend voor zonneweiden. In Haren, Glimmen en Noordlaren ontstond vervolgens veel onrust. Reden voor GroenLinks-wethouder Broeksma de zaken nog eens zorgvuldig op een rij te zetten. En om met de bewoners in het gebied in gesprek te gaan. ,,Dit plan is een overval. Hoe haalt u het in uw hoofd”, klinkt het.

Broeksma probeert de aanwezigen uit te leggen waarom onder meer voor de Hoge Hereweg is gekozen in het beleidskader. ,,We hebben eerst gekeken waar het niet kan.”

,,Hier!”, klinkt het in koor.

De wethouder benadrukt dat er geen zonneparken komen zonder lokaal draagvlak. ,,Dan komen die zonneparken hier dus niet”, mompelt een van de aanwezigen.

Op de Kampsteeg herhaalt de wethouder dit nogmaals. ,,Geen zonnepark zonder lokaal draagvlak.” Hier zijn de ongeveer veertig buurtbewoners wat minder overtuigd. ,,Wat verstaat u onder lokaal”, luidt de meermaals herhaalde vraag.

,,Dat verdient nadere uitwerking”, zegt de wethouder.

,,Nadere uitwerking? Jullie zijn hier al vier jaar mee bezig!!”

'Ingewikkeld verhaal'

Een van Broeksma’s adjudanten neemt het woord en stelt dat het lokale eigenaarschap een ‘ingewikkeld verhaal’ is. ,,Wat is er ingewikkeld aan? De hele buurt staat hier nu. Wij willen het niet.”

Het recent opgeleverde zonnepark langs het spoor in Glimmen wordt geëxploiteerd door een lokale coöperatie. Navraag leert dat lokaal een vrij breed begrip is. In dit zonnepark participeren, via een zogenoemde postcoderoos, al met al 324 huishoudens. Daarvan zijn 69 gevestigd in Glimmen. In Haren profiteren 115 huishoudens en in de stad 100.

De assistent van Broeksma bezweert dat er goed gekeken zal worden op welke manier het lokale eigendom in de zonneparken tussen Haren en Glimmen vormgegeven wordt.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Stad