Een aantal buurthuizen in de gemeente Veendam vraagt extra financiële ondersteuning. Ze hopen op een mogelijke vergoeding uit het Fonds Burgerinitiatieven.

Dit fonds is een aantal jaren geleden opgericht om de leefbaarheid in de gemeente Veendam te vergroten. Per jaar stelt de gemeente 15.000 euro beschikbaar om mensen uit verschillende buurten, wijken en dorpen met elkaar in contact te brengen om zo de onderlinge betrokkenheid te versterken.

Weinig financiële ruimte

Bij de gemeente zijn verzoeken binnengekomen of het geld mogelijk ook besteed kan worden om buurt- en dorpshuizen rechtstreeks te helpen. ,,Door het wegvallen van inkomsten en de vaste lasten die wel doorgaan, is er voor dorpshuizen weinig financiële ruimte om activiteiten financieel te ondersteunen of mee te financieren’’, stelt de Adviescommissie Burgerinitiatieven. Die adviseert het college van B en W.

,,Het derde kwartaal van dit jaar wordt overschaduwd door de coronacrisis. Alle (sociale) activiteiten in wijken en dorpshuizen zijn stopgezet. De dorpshuizen organiseren, vaak samen met de wijkteams, activiteiten die de leefbaarheid in de dorpen en wijken ten goede komen’’, aldus de commissie. Het is aan de gemeenteraad van Veendam of het geld uit het fonds ook op die manier besteed kan worden.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Veendam