‘Bestemming ‘natuur’ onwenselijk binnen haven van Terschelling’

De Brandaris en (op de achtergrond) de haven van Terschelling. Foto: Jan Heuff

CDA-fractievoorzitter Hendrik van der Wielen wilde woensdag de gemeenteraad een duidelijke waarschuwing afgeven. Hij noemde het zeer onwenselijk dat een droogvallend deel binnen de havendammen van Terschelling de bestemming ‘natuur’ heeft meegekregen.

De gemeenteraad stemde in april 2018 in met het bestemmingplan Havengebied. Maar Ida Wiegman, aanwonende van de Kom, het meest westelijk deel van de haven, wilde voorkomen dat deze zandplaat vanwege mogelijke uitbreidingen zou kunnen worden weggebaggerd. Op dit luwe hoekje in de haven groeit kweldervegetatie en bij ruw weer schuilen er soms grijze zeehonden met jongen.

Wiegman stapte naar de Raad van State en haalde haar gelijk. Ook werd overeengekomen dat steigers in de Kom bij de herindeling niet langer of hoger zullen worden. Deze punten zijn nu opgenomen in het herstelbesluit bestemmingsplan Havengebied.

Van der Wielen herinnerde aan de ‘te vuur en te zwaar gestreden strijd’ om een oesterbank op de Plaat (Natura2000), die het spoelwater door de haven blokkeert, daar weg te krijgen. Overigens tevergeefs.

Bestemming ‘water’

,,Het begrip ‘natuur’ wordt regelmatig misbruikt”, zei de CDA’er. ,,Als je binnen de dammen natuur toelaat, dan loop je kans op ellenlange procedures. Daarom moet het de bestemming ‘water’ behouden.”

Hoewel Plaatselijk Belang zei mee te voelen met het CDA, stemde deze partij samen met PvdA en VVD voor het herstelbesluit in de wetenschap dat anders de bezwaarprocedures zullen worden voortgezet.

menu