Rijkswaterstaat-morfoloog Ernst Lofvers (met kaart) bespreekt met Amelanders de morfologie van de geulen in de Waddenzee tijdens een praatavond op het eiland over de vaarverbinding.

Ameland hoopt dat vaargeul vanzelf herstelt

Rijkswaterstaat-morfoloog Ernst Lofvers (met kaart) bespreekt met Amelanders de morfologie van de geulen in de Waddenzee tijdens een praatavond op het eiland over de vaarverbinding. Foto: Jan Spoelstra

Ameland is niet geporteerd van een tunnel naar de wal, noch van een veerdam bij Hollum. De tijd zal leren of de veerdienst Nes-Holwerd op den duur echt zo onhoudbaar is als Rijkswaterstaat denkt.

Die meningen voerden woensdagavond de boventoon op een drukbezochte praatavond over de langetermijnvisie op de bereikbaarheid van het eiland. Iedereen is het beu dat de veerboot zo’n grillig en tijdrovend traject volgt.

Ook het bezwaar van steeds hogere baggerkosten is begrijpelijk. Maar aanslibbing en geulvorming kunnen de situatie ook ten goede keren, werd gezegd.

‘Over tien of twintig jaar kunnen we weer gewoon doorvaren’

Kapitein Simon Visser, die de pont van Wagenborg vaart, toonde zich optimistisch. ,,De vloedstroom wil in het Dantziggat dwars door de zandplaat heen, die in de weg ligt. Het diept weer uit. Misschien is het een cyclus van een jaar of vijftig en kunnen we over tien of twintig jaar weer gewoon doorvaren.’’

Wadmorfoloog Ernst Lofvers luisterde aandachtig. Visser gaf hoog op van de bevaarbaarheid bij opkomend tij op een deeltraject dat al zo’n beetje was afgeschreven. ,,Daar loop ik zomaar 10 mijl per uur.’’

Eigenlijk, zo stelde oud-RWS-man Tonny Overdiep, is de hoogste nood al gelenigd als de Holwerder veerdam met 500 meter wordt verlengd. Liefst in noordwestelijke richting, want dat zou al een kwartier vaartijd schelen.

De gemengde delegatie van waterstaat, provincie en gemeenten verwelkomde de suggesties als te onderzoeken varianten binnen ‘scenario I’: de huidige route opknappen zodat die nog decennia meekan.

Van Ferwert naar Ameland?

Het belangrijkste alternatief is het vervangen van de veerdam bij Holwerd door een nieuwe bij Ferwert. Vanuit eilander perspectief maakt de plaats van afmeren niet uit, klonk het.

Ferwert lijkt wel wat, maar er klonk protest tegen de dure sloop van de Holwerder dam en de asfaltvlakte die daar voor parkeren aan vast zit. Rijkswaterstaat noemde die sloop nodig omdat dit complex niet in het UNESCO-werelderfgoed zou thuishoren.

Oud-wethouder Nico Oud: ,,Dat is flauwekul. De dam en het parkeerterrein lagen er al voordat de erfgoedstatus er was.’’ Oud stelde dat de meningen op de wal er minder toe doen. ,,Wij staan met de kop naar het wad, zij met de rug ernaar toe.’’

De tunnelverbinding: ‘Hoeveel toeristen kan Ameland aan?’

Het geruchtmakende tunnelscenario vindt op Ameland amper gehoor. Een onderzeese verbinding zou het eiland sociaal en economisch ontwrichten, aldus enkele critici.

RWS-man Sjef Budé stelde dat een tunnelverbinding voor auto’s of een autotrein gepaard zal gaan met regulering, zodat Ameland niet de klok rond met verkeer te maken krijgt en op hete dagen niet onder de voet wordt gelopen.

Alleen al het vooruitzicht op een vaste verbinding noopt tot een discussie over de draagkracht van het eiland, zei waarnemend burgemeester Gerard van Klaveren. ,,Hoeveel toeristen en hoeveel auto’s kan Ameland aan? Die vraag moet in de raad nog maar eens op de agenda.’’

Voor het onderzoek naar de drie scenario’s wordt vier of vijf jaar de tijd genomen. Daarna kan het nog wel tien jaar duren voordat een aannemer aan het werk kan. Maar goed ook, vonden degenen die hopen dat de natuur een handje zal helpen bij het herstel van de vaardiepte op de huidige route.

Budé: ,,Alle scenario’s kosten godsgruwelijk veel geld en geen van de drie is echt leuk’’. Reden te meer om de kat uit de boom te kijken, aldus een eilander, want ,,uiteindelijk zal het water het zand verslaan’’.

Directeur Mieke Attema van RWS-Noord beleefde naar eigen zeggen ,,een ontzettend fijne dialoog’’, doordat de Amelanders rustig argumenteerden in plaats van ,,uit de heup te schieten’’. Het onderwerp gaat voorlopig niet meer weg.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Wadden
menu