Ballum (Ameland) vreest studentenoverlast: 'Slaande deuren en wellicht skateboards'

Foto: Unsplash

Inwoners van Ballum op Ameland vrezen overlast van studenten nu de horeca-opleiding op het eiland is begonnen. ,,Slaande deuren, stoppende taxi’s en wellicht ook skateboards.’’

De zorgen staan beschreven in een brief aan burgemeester en wethouders van Ameland. Inwoners van Ballum schreven een brief aan hen.

Twee horeca-ondernemers hebben bij de gemeente een vergunning aangevraagd voor het verbouwen van een kampeerboerderij aan de Nesserweg. Daar willen ze studio’s en appartementen voor studenten in bouwen.

Skateboards

De brievenschrijvers zeggen ,,ernstige geluidsoverlast’’ te vrezen. ,,Door een verschil in dag- en nachtritme zal er ’s nachts meer geluid zijn door langsrijdende en stoppende taxi’s, slaande deuren, scooters, stemmen en wellicht ook skateboards.’’

Ook wordt het dorp Ballum - op de website van de opleiding een ‘stadje’ genoemd - door de opleiding omschreven als ,,gezellig met vele winkeltjes en horeca’’. Volgens de briefschrijvers kan dat alleen maar tegenvallen. ,,Dit zullen de meeste nieuwe bewoners ervaren als een teleurstelling, want laten we eerlijk zijn, voor jongeren is Ballum het saaiste dorp op Ameland. We voorzien daarom ook overlast van rondhangende jeugd wat op zoek gaat naar vertier door heel Ballum.’’

Drugs en alcohol

En dan ligt kleine criminaliteit op de loer, vrezen de verontruste bewoners. ,,Blootstellen van de Ballumer jeugd aan drugs en alcohol en mogelijk kleine criminaliteit. De ervaring leert dat er zowel in Nes als in Hollum al overlast is op dit gebied. Het lijkt me echt een illusie om te denken dat dit in Ballum niet gaat gebeuren.’’

De studentenhuisvesting zou zelfs voor een gedaanteverandering van het dorp kunnen zorgen, vrezen de bezwaarmakers. ,,Het karakter van Ballum gaat verloren, het eenvoudige dorp, waar iedereen elkaar kent en we elkaars persoonlijke situaties kennen en daar met zijn allen mee leven. Hier vieren we samen Sunneklaas, werkt iedereen mee aan de Ambachtelijke dag en staan achterdeuren gewoon altijd open zonder angst voor insluipers. Wij Ballumers hebben gekozen voor deze kleine, maar voor ons leefbare gemeenschap en dat willen we zou houden. Deze studenten kiezen niet voor de kleinschalige dorpsbemoeienissen.’’

De brievenschrijvers benadrukken dat gemeentebeleid geen personeelshuisvesting toestaat te midden van vaste bewoners.

menu