Een spandoek tegen de aanleg van een ontsluitingsweg door de Banckspolder op Schiermonnikoog.

College Schiermonnikoog krijgt ervan langs maar weg door polder blijft optie

Een spandoek tegen de aanleg van een ontsluitingsweg door de Banckspolder op Schiermonnikoog. Foto: Eigen foto

De raad van Schiermonnikoog gaf het college er dinsdagavond flink van langs, maar een weg door de Banckspolder is niet van de baan.

Net als drie weken geleden bracht het plan om een weg aan te leggen door de Banckspolder op Schiermonnikoog een reeks insprekers op de been. Dinsdagavond deden acht inwoners hun zegje. Ze waren allemaal fel tegen.

Ze brachten onder meer naar voren dat ze als inwoners gepasseerd waren, dat het college overhaast handelde, dat er gebrek aan draagvlak was, dat er geen alternatieven uitgedacht waren, dat de busremise niet naar het Melle Grietjespad zou hoeven verhuizen en dat het dorp zowel voor toerist als eilander minder mooi zou worden.

Harm Carrette bood burgemeester Ineke van Gent 474 handtekeningen aan van inwoners die bezwaar hadden tegen het voornemen. Volgens hem zo’n 60 procent van de stemgerechtigden en van ,,verschillende politieke pluimage’’.

Emotionele en heftige reacties

In het kort komt het omstreden plan hierop neer: het uitbreiden in oostelijke richting van bedrijventerrein Melle Grietjespad, het op die plek vestigen van een nieuwe busremise en de aanleg van een ontsluitingsweg vanaf het bedrijventerrein, door de Banckspolder, naar de kruising Reeweg/ Heereweg.

De respons vanuit de bevolking had gemengde gevoelens opgeroepen bij raadslid Klaas Kruiger (Samen voor Schiermonnikoog). Hij sprak van emotionele en heftige reacties. Buitensporig, vond hij. ,,Je durft bijna alleen maar nee te zeggen. Straks durft niemand meer in de raad.’’

Maar Kruiger vond ook dat het college de burgers beter had moeten meenemen. En hij stelde dat er sprake was van onvolledige informatie. Het college was te haastig geweest, zei hij. ,,Vanaf nu moet het transparant. Bij alles wat u doet, moet u bevolking en raad betrekken.’’

‘Denkrichting’ in plaats van ‘ontwikkelingsrichting’

Ook Wyb Jan Groendijk van Schiermonnikoogs Belang had kritiek op de informatie naar de inwoners. ,,Is die wel goed geweest? Daar zetten wij onze vraagtekens bij.’’

Daarom kwamen beide coalitiepartijen samen met een amendement. De ‘ontwikkelingsrichting’ moet een ‘denkrichting’ gaan heten. Alternatieven moeten worden onderzocht en onderbouwd. En, beklemtoonde Kruiger richting de virtuele publieke tribune: ,,Als wij als raad niks besloten hebben, gebeurt er ook niks.’’

Dit amendement ging oppositiepartij Ons Belang niet ver genoeg. De ideeën voor het Melle Grietjespad, inclusief de weg door de Banckspolder, blijven hiermee immers tot de mogelijkheden behoren. Ons Belang kwam met een eigen amendement om deze denkrichting los te laten, maar dit haalde het niet.

Weg vermoedelijk nodig voor autoluw maken centrum

Wethouder Erik Gerbrands zei dat het college juist geprobeerd had het publiek er in een vroeg stadium bij te betrekken. Daarom was er een ‘ontwikkelingsrichting’ geformuleerd, in plaats van een doortimmerd voorstel. Maar daardoor was het ook minder gedetailleerd dan een volwaardig plan.

Gerbrands zegde toe dat het college verschillende opties gaat uitwerken. Tegelijkertijd zei hij te vermoeden dat voor het autoluw maken van het centrum de gewraakte weg door de polder wel nodig zal zijn.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Wadden
Waddengebied
menu