Eilân, het Terschellinger festival dat in 2019 werd verboden, zet nu in op een editie in 2022. De organisatie zoekt toenadering tot de eilanders.

De organisatie van Eilân, het Amsterdamse bedrijf Chasing The Hihat, heeft een brief onder de eilanders verspreid om hen bij te praten over de stand van zaken. Bovendien is er via de website www.eilan.nl een enquête opgestart.

Niet altijd even zichtbaar

Het festival zoekt nadrukkelijk toenadering tot de eilanders. ,,Dat deden we in het verleden ook”, zegt Rob Simon van de organisatie, ,,maar dat was niet altijd even zichtbaar.”

In die brief kondigt de organisatie aan dat men nauwer wil samenwerken met de Terschellingers. Dus: meer samenwerking met bestaande horeca, waar ook programma zou kunnen plaatvinden, en accommodaties, ook om de druk rond het duinmeertje van Hee (de gedachte festivallocatie) te verminderen.

Het had gekund, in 2019

Men wil een ‘open, constructieve communicatie met alle eilanders’. Onderdeel daarvan is eerder genoemde enquête. Daarnaast gaat het onderzoek naar de juridische kaders door. Er is inmiddels uitgebreid ecologisch onderzoek gedaan wegens de natuurvergunning, waarvan de uitkomsten zijn voorgelegd aan de provincie die er positief op reageerde. Simon: ,,Dat is een nog veel diepgaander onderzoek dan in 2019. Daaruit blijkt dat het toen binnen die kaders wel had kunnen plaatsvinden.”

Het is nu aan de gemeente, en aan de eilanders zelf. De gemeente heeft een onderzoeksbureau aan her werk gezet om draagvlak voor het evenementenbeleid in kaart te brengen.

,,We hebben wel veel geleerd over hoe het op het eiland werkt”, zegt Simon. ,,Als je iets in de openbare ruimte wilt organiseren is het altijd lastig om iedereen mee te krijgen, dat merken we op andere plekken ook. Dat eigengereide, die betrokkenheid bij de natuur, dat vinden we juist mooi aan het eiland. We willen geen festival organiseren dat de natuur schade toebrengt, of dat geen draagvlak heeft onder de eilanders.”

Niet eerder dan 2022, niet meer dan 6000

Simon benadrukt dat de contacten met Stichting SOS, in 2019 de voornaamste tegenstander, nu ,,goed en vriendelijk” zijn. ,,Mensen hebben vaak een verkeerd beeld van wat we willen. In de natuurvergunning is sprake van 12.000 bezoekers, maar zeker het eerste jaar gaan we uit van niet meer dan 6000.”

Dit jaar komt er in ieder geval geen Eilân, dat wordt op zijn vroegst in 2022. In 2019 werd de eerste editie door de rechter verboden , een week voor het zou beginnen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Wadden
Waddengebied