Gemeente trekt vergunning voor woningen en appartementen aan Groene Strand op Terschelling niet in

Foto: Jacob van Essen

Burgemeester en wethouders van Terschelling trekken de omgevingsvergunning voor de bouw van 19 recreatieappartementen en vier permanente woningen aan het Groene Strand niet in. Omwonenden hadden om intrekking verzocht naar aanleiding van de ‘stikstof-uitspraak’ van de Raad van State.

De wet schrijft voor in welke gevallen een vergunning kan worden ingetrokken. Geen van die voorwaarden is aan de orde. B en W hebben geen bevoegdheid om tot intrekken over te gaan.

Daarnaast is de rechtszekerheid van de vergunninghouder een zwaarwegende factor. Het intrekken van een onherroepelijke vergunning moet gezien worden als laatste redmiddel in zeer bijzondere omstandigheden. Dat is in dit geval niet aan de orde, zo schrijven B en W in een persbericht.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Wadden