Gemeenteraad: 'Sta weer bevallingen toe op Terschelling'

Foto: ANP

Zwangere vrouwen op Terschelling moeten weer thuis kunnen bevallen. Daar hebben ze namelijk recht op. De gemeente gaat proberen het huidige ‘verbod’ van tafel te krijgen.

De gemeenteraad oordeelde woensdag unaniem over de motie, die was opgesteld Jan Smit van Plaatselijk Belang. Daarin wees hij op het recht op individuele zelfbeschikking, waaronder ook het recht valt om zelf de plaats van de bevalling te kiezen. ,,Daarbij gaat het dus niet alleen om de emotie om als geboorteplaats ‘Terschelling’ in je paspoort vermeld te krijgen”, benadrukte Smit.

Bevallen op het eiland is al lange tijd geen optie meer. De bij de geboorte betrokken professionals op het eiland houden zich strikt aan de richtlijnen voor kwaliteitseisen en tijdslimieten.

Opnieuw toetsen

Operatieve ingrepen bij complicaties kunnen op het eiland niet worden uitgevoerd. Daarom worden zwangere vrouwen nu verplicht om tijdig naar de vaste wal af te reizen.

De gemeenteraad wil dat de criteria opnieuw worden getoetst. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd moet door het college worden gewezen op deze tekortkoming in het aanbod van de basisgezondheidszorg. Tevens moet bij het ministerie worden aangedrongen op een passende oplossing door financiering van voldoende specialistische verloskundige hulp.

Ook moet er overleg komen met de Regionale Ambulance Voorziening om het bestaande patiëntenvervoer in spoedeisende situaties verder te optimaliseren, aldus de partijen. In de motie wordt voorgesteld een reis-couveuse beschikbaar te hebben. Dankzij de inzet van de waddenheli is de aanvliegtijd de laatste jaren al een stuk ingekort.

Zelfbeschikkingsrecht

,,Het is natuurlijk fantastisch wanneer er Terschelling in je paspoort staat”, reageerde wethouder Jeltje Hoekstra, ,,maar dit heeft een veel diepere lading. Eigenlijk geldt er nu een verbod op het bevallen op Terschelling. Is daar door de Inspectie ooit wel eens over nagedacht?”

Hoekstra deelde de mening van de raad dat het zelfbeschikkingsrecht nu wordt ondermijnd door de beperkingen van de zorgprofessionals op het eiland. ,,Bij ons is die vrije keuze er niet, want het zit niet in het takenpakket van de huisartsen.”

Zij beloofde de raad met de diverse instanties in gesprek te gaan om thuisbevallingen weer mogelijk te maken.

menu