Groter tekort Terschelling op valreep voorkomen

Foto: Shutterstock

Bijna ging de gemeente Terschelling voor tienduizenden euro’s het schip in. Een pienter raadslid en een alerte ambtenaar voorkwamen op de valreep een nog groter gat in de begroting.

In de raadsvergadering van dinsdagavond sprak fractievoorzitter Jan Smit van Plaatselijk Belang zijn zorgen uit over de nieuwe tarieven voor bouwleges.

Niet dat hij ze te hoog vindt; in tegendeel. In de reeds vastgestelde begroting (die een tekort laat zien van 660.000 euro) is een meeropbrengst opgenomen van 250.000 euro uit bouwleges. Smit kon zich echter niet voorstellen dat dit realiseerbaar is met een aanpassing van de tarieven van slechts 2,6 procent. ,,Of je moet hier een hele stad bouwen.”

Die waarschuwing van Smit deed noch bij de portefeuillehouder financiën, burgemeester Bert Wassink, noch bij de andere raadsleden een belletje rinkelen. Die praatten rustig verder over andere marginale belastingaanpassingen, zoals voor de riool- en afvalheffing.

Nagelbijtend

Ondertussen zat financieel topambtenaar Wim van Schoonhoven langs de zijlijn nagel bijtend op zijn stoel te schuiven. Bij hem was het alarm inmiddels wel afgegaan. De laatste spreker van de tweede termijn was nog niet klaar of Van Schoonhoven vroeg met brede armgebaren aandacht van de voorzitter. Tijdens de korte schorsing die volgde werd Wassink over het inmiddels onderkende onheil bijgepraat.

Tarieven en percentages zijn snel aan te passen, maar dat vraagt wel wat meer tijd, meldde hij de raad. Een langere schorsing volgde, maar ook die leverde nog geen resultaat op. Even werd gesproken over een extra raadsvergadering begin volgend jaar, maar de raad ging uiteindelijk akkoord met voortzetting van de vergadering op woensdag.

Woensdagmiddag stemde de gemeenteraad na een formele schorsing van bijna twintig uur, unaniem en zonder enig verwijt aan het adres van het college, in met het nieuwe collegevoorstel.

Daarin worden de tarieven voor de bouwleges nagenoeg verdubbeld. Dat moet komend jaar in totaal 456.000 euro opleveren. Voor een dakkapel wordt nu nog 435 euro berekend; in 2020 is dat 870 euro. Voor een nieuwbouwwoning van 200.000 euro gaan de leges van 6360,00 euro naar 12.760,00 euro.

‘Onmiskenbaar een fout’

Burgemeester Bert Wassink zei het zichzelf aan te rekenen dat er geen goede controle op de tarievenlijst is geweest. ,,Dit was onmiskenbaar een fout.”

Voor elke maand dat de omissie onopgemerkt zou blijven, zou de gemeente zo’n 20.000 euro zijn mis gelopen, verduidelijkte Van Schoonhoven. Wassink prees raadslid Smit: ,,Ere wie ere toekomt.”

Die zei te hopen dat hij straks niet wordt nagewezen als de man die op Terschelling de bouwleges heeft verdubbeld.

menu