Maritiem Research Instituut Nederland: 'Ook kleinere containerschepen kunnen containers verliezen boven Wadden'

Foto: Eigen foto

Nieuw onderzoek bevestigt dat ook kleinere containerschepen containers kunnen verliezen boven de Wadden. Met name ‘groenwater’ is een probleem. Dat is massief zeewater dat in hogere golven tegen de zijkant van de containers kan klappen.

Het Maritiem Research Instituut Nederland (MARIN) heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) vervolgonderzoek naar het verlies van 342 containers boven de Waddeneilanden door de MSC Zoe.

MARIN concludeert dat vier mechanismen de meest waarschijnlijke verklaringen voor het verliezen van containers zijn:

  • extreme scheepsbewegingen en versnellingen door opslingering;
  • contact van het schip met de zeebodem;
  • impulsieve krachten van groenwater op de containers;
  • golfklappen tegen de romp van het schip.

Om te kijken tot welke golfhoogtes schepen veilig kunnen varen boven de Wadden, zijn in MARIN’s testfaciliteiten naast een Ultra Large Container Ship (ULCS) een Panamax en een Feeder onderzocht. Er is zowel gekeken naar de ondiepe zuidelijke route direct boven de Wadden (21,3 meter), als naar de diepere noordelijke route (37,5 meter).

Risico in zuidelijke route groter

Op basis van de huidige onderzoeksresultaten heeft MARIN ‘voorlopige beperkende golfhoogtes’ afgeleid voor deze scheepstypes en routes. In het algemeen zijn de voorlopige beperkende golfhoogtes in de ondiepe zuidelijke route lager dan in de diepere noordelijke route: het risico op het verliezen van containers in de zuidelijke route is groter dan in de noordelijke route.

Maar ook voor de noordelijke route heeft MARIN voorlopige beperkende golfhoogtes afgeleid om het verliezen van containers te voorkomen. Deze beperkingen treden op bij dwarsgolven.

MARIN beveelt aan om deze golfhoogtes te gebruiken in de adviezen die de Kustwacht geeft aan schepen in dit gebied en het verdere besluitvormingsproces.

loading

Probleem van groenwater verder onderzoeken

Om tot uiteindelijke beperkende golfhoogtes te komen, is het volgens MARIN nodig om het probleem van groenwater bij kleinere Feeders verder te onderzoeken. Deze schepen zijn hier, door de geringe hoogte van het dek boven de waterlijn (het vrijboord), extra gevoelig voor.

Verder stelt MARIN dat het belangrijk is de onderzoeksresultaten met deze drie (gemiddelde) schepen te gebruiken in een risicoanalyse waarbij alle voorkomende scheepstypes en omgevingscondities worden meegenomen. Op basis daarvan kan worden bepaald hoe het risico op containerverlies kan worden geminimaliseerd.

Dit vereist, stelt MARIN, meer transparante en consistente voorschriften en eisen van internationale organisaties zoals IMO en de classificatiemaatschappijen. MARIN heeft geconstateerd dat nu niet helder is wat de ontwerpeisen precies zijn voor deze grote containerschepen met hun lading en hoe wordt bepaald of schepen aan deze eisen voldoen.

menu