Meer oog voor gezinnen bij huisvesting op Vlieland

Vlieland uit de lucht. Foto: Aerophoto Eelde

Zowel op de koop- als op de huurmarkt wil de gemeente Vlieland maatregelen nemen om gezinnen makkelijker aan een woning te laten komen op het eiland.

De huidige huisvestingsverordening van de gemeente Vlieland loopt af. Het college stelt in de raadsvergadering van 27 januari voor nieuwe regels op te nemen in de volgende verordening. Die moeten er vooral voor zorgen dat gezinnen makkelijker aan een woning kunnen komen. Alle Waddeneilanden kampen met een gebrek aan goedkope woonruimte.

De gemeente wil daarom meer woningen het label gezinswoning geven. Dat voorkomt dat alleenstaanden deze woningen krijgen toegewezen.

Ook komt er een wijziging in de voorrangsregels bij huren. Voorrang komt er straks voor mensen met een economisch-maatschappelijke binding. Hierdoor vallen ook gepensioneerden, zeevarenden, scholieren, studenten, weduwen en weduwnaars onder de voorrangsgroep. Die was in de oude regeling veel kleiner.

Samenvoeging economische en maatschappelijke binding

Het college schrijft dat een samenvoeging van economische en maatschappelijke binding uniek is. ,,Geen enkele gemeente doet dit op deze manier.’’

Op de koopmarkt komt er een vergunningsplicht voor woningen tot 450.000 euro, een hoger bedrag dan voorheen en vergelijkbaar met andere Waddeneilanden. Door de vergunning kan de gemeente de markt deels reguleren. Huizen boven dit bedrag kunnen zonder vergunning verkocht worden.

menu