Minister Van ‘t Wout heroverweegt stroomkabel dwars door Schiermonnikoog

Foto: Archief DVHN

Of een aan te leggen stroomkabel dwars door Schiermonnikoog wordt gegraven, valt nog te bezien. Demissionair minister Bas van ‘t Wout van Economische Zaken gaat de keuze ,,het komende half jaar heroverwegen’’.

Van ‘t Wout laat de Tweede Kamer weten dat er het komende half jaar geen onomkeerbare stappen gezet worden. De minister zal zijn besluit heroverwegen ‘als in het najaar blijkt dat er goede redenen zijn om het gekozen voorkeurstracé te wijzigen’.

Litteken in kwetsbaar stuk natuur

Het rijk en netbeheerder Tennet willen een stroomkabel tussen een windpark op de Noordzee en het vaste land bij Eemshaven door Schiermonnikoog laten aanleggen. Demissionair minister Van ‘t Wout wees het tracé door Schiermonnikoog dit voorjaar aan als voorkeursalternatief.

Dat stuit op veel verzet. Milieuorganisaties en natuurclubs zijn fel tegen het voornemen van het rijk. De kabel moet ingegraven worden op het oostelijk deel van het eiland. Ze vrezen blijvende ecologische schade en vrezen ‘een litteken’ over te houden in een kwetsbaar stuk natuur.

Minister moet balanceren

Van ‘t Wout laat de Tweede Kamer weten dat hij moet balanceren tussen het halen van klimaatdoelen en het werken in een ‘waardevol en kwetsbaar natuurgebied’. Hij spreekt van een ‘moeilijk dilemma’. De komende maanden gaat hij alle plannen nog eens bestuderen.

Hij wil nu nog geen afscheid nemen van het tracé en overgaan op een alternatief: een kabelroute om Schiermonnikoog heen. Door die nu niet te gebruiken blijft er in de toekomst ruimte om via de oostelijke route windparken met meer vermogen en daarmee zwaardere kabel, met naar verwachting meer impact op de natuur en landbouw, aan te landen.’

De minister stelt dat ‘zo de kabel met de meeste milieu-impact kan worden gebruikt op het minst kwetsbare tracé’.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Wadden
Waddengebied