Proef met afzinken walviskadaver bij Schiermonnikoog gaat niet door

Dwergvinvis op Rottumerplaat. Foto genomen op 1 januari. FOTO WAGENINGEN MARINE RESEARCH

De pilot met het laten afzinken van een walviskadaver bij Schiermonnikoog gaat niet door.

De opdrachtgevers van Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW), waaronder Rijkswaterstaat en het ministerie van LNV, blijken niet verder te willen met het plan. Ze vinden onder meer dat er momenteel te veel andere zaken spelen in het gebied, waaronder de discussie over het trekken van stroomkabels door Schiermonnikoog. Ook is er onduidelijkheid over welke partij de kosten zou dekken.

De Sprutel

,,We hebben de opdrachtgevers gevraagd om een principebesluit, maar die zijn er nog niet aan toe’‘, aldus Michiel Firet van de werkgroep die de pilot voorbereidde namens PRW. Een formeel standpunt was nodig, omdat er subsidies aangevraagd moesten worden voor een educatieprogramma. Ook was het de bedoeling dat onderzoeksinstituten een samenwerking op touw zouden zetten om de afbraak van het walviskadaver te volgen.

De Sprutel, een geul ten zuiden van Schiermonnikoog, was al geselecteerd als voorkeurslocatie. Het was de bedoeling om hier een dode walvis met een gewicht tot maximaal 10 ton onder water neer te leggen. Wetenschappers zouden vervolgens onderzoeken wat het vergaan van een groot walviskadaver doet met de omringende natuur.

Dwergvinvis op Rottumerplaat

De voorbereiding van de pilot heeft enkele jaren in beslag genomen, maar Firet vindt niet dat alle moeite voor niets is geweest. ,,Het denken over het laten liggen van walviskadavers is veranderd. Kijk naar de jonge dwergvinvis die eind november aanspoelde op Rottumerplaat en daar mag vergaan. Dat was voorheen volkomen onvoorstelbaar en nu is het voorstelbaar.’‘

Bovendien blijft de verzamelde informatie beschikbaar. Firet sluit niet uit dat er op termijn alsnog een experiment komt met het laten afzinken van een dode walvis.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Wadden