Schiermonnikoog wil de piekbelasting in het hoogseizoen beperken en gasten meer spreiden over het jaar.

Schiermonnikoog zet in op meer jonge en zakelijke gasten

Schiermonnikoog wil de piekbelasting in het hoogseizoen beperken en gasten meer spreiden over het jaar. Foto: Ilja Zonneveld

Om het aantal toeristen op minimaal 300.000 per jaar te houden, zet Schiermonnikoog meer in op jongeren en zakelijke gasten.

Gemeente, VVV, de lokale ondernemers en Natuurmonumenten hebben tien pijlers opgesteld voor het toerisme op het eiland. Belangrijkste punt: rust, ruimte, natuur en authenticiteit moeten behouden blijven. Dit blijven de kernwaarden die gasten naar Schiermonnikoog moeten trekken.

Meewegen met veranderende vraag

Maar het eiland kan niet op zijn lauweren rusten. Het moet meebewegen met de veranderende vraag, want het leeft van het toerisme.

Daarom is als tweede pijler ‘slimme groei’ benoemd. Dit betekent dat gestreefd wordt naar spreiding van het aantal gasten over het jaar. De piekbelasting in het hoogseizoen kan beperkt worden en bezoekers worden verleid om op andere momenten te komen en langer te blijven.

Pijler 3 zorgt voor die verleiding: het stimuleren van kleinschalige evenementen, voor een breed scala aan doelgroepen. Passend bij het eiland, dat wel.

Aantrekken van zakelijke klanten

Vierde pijler is het gericht inzetten van de schaarse marketingmiddelen om meerdaagse verblijven te promoten.

En jongeren, pijler 5, worden daarvan een doelgroep. Veel gasten zijn nu 45-plus, onder wie velen die als kind of student het eiland leerden kennen. Jongeren zijn de gasten van de toekomst, dus is het van belang ze aan te trekken. Dat kan door middel van kitesurfen en strandzeilen, maar ook ‘spannende excursies’ op de kwelder behoren tot de ideeën.

Een andere gewenste gast die extra aandacht krijgt, is de zakelijke bezoeker. Pijler 6 is het aantrekken van zakenlui die een plek zoeken voor teambuilding of een vergadering buiten de kantoormuren. Schiermonnikoog heeft de mogelijkheden en zakelijke klanten komen ook nog eens buiten de vakanties en de weekenden om. Doel is dat zulke groepen met één telefoontje alles kunnen regelen.

Pijler 7 is dat het beddenaantal voor gasten constant gemonitord wordt. Dit gaat nogal op en neer. Dit jaar wordt een nulmeting van het aantal bedden gedaan. Verder worden de wensen van toeristen bekeken. Die vragen steeds meer kwaliteit en ook flexibiliteit als het gaat om het aantal dagen.

Hele eiland onderdeel toeristisch product

Verder moet het hele eiland onderdeel zijn van het toeristisch product. Pijler 8 houdt onder meer in dat nieuwbouw moet passen bij de authenticiteit van het dorp, dat de autoluwheid van het centrum wordt versterkt en dat inwoners en ondernemers vriendelijk en gastvrij zijn. Maar ook dat er gezorgd wordt voor voldoende huisvesting voor personeel. Momenteel vindt onderzoek plaats naar de behoefte.

Pijler 9 is het uitdragen van de predicaten die het eiland heeft als Nationaal Park, beschermd dorpsgezicht, Werelderfgoed en Dark Sky Park en pijler 10 is het verzamelen van gegevens om te bekijken hoe de gemaakte keuzes uitpakken.

Ook gevolgen voor bewoners worden onderzocht

Behalve de behoeften van toeristen worden overigens ook de gevolgen voor bewoners onderzocht. De Waddeneilanden onderzoeken dit jaar gezamenlijk hoe inwoners het toerisme ervaren en welke ideeën zij erover hebben.

De tien pijlers worden gebruikt door de opstellers om hun beleid op te baseren. De gemeenteraad bespreekt de pijlers aankomende dinsdag.

menu