Strandpaviljoens mogen deze winter blijven staan. Stichting Duinbehoud plaatst kanttekeningen bij beslissing ministers

Foto: Archief DVHN

Stichting Duinbehoud is niet onverdeeld gelukkig met het besluit van de ministers Cora van Nieuwenhuizen en Kajsa Ollongren dat strandpaviljoens komende winter (eenmalig) op het strand mogen blijven staan. Ze pleit ervoor dat strandtenten alleen mogen blijven staan als er voldoende mogelijkheden voor zandverstuiving overblijven.

De ministers hebben in een brief aan de Tweede Kamer geschreven dat strandpaviljoenhouders hiermee kosten kunnen uitsparen voor het afbreken en het (in het voorjaar) weer opbouwen de paviljoens. Ter compensatie van de financiële schade als gevolg van de coronacrisis.

De onafhankelijke Stichting Duinbehoud wijst erop dat veel strandtenten niet voor niets in de winter worden weggehaald. ‘Juist in het stormseizoen vindt, door de wind, veel zandtransport plaats’, schrijft zij in een persbericht.

‘De aangroei van de duinvoet wordt belemmerd als een strandtent blijft staan waardoor de duinen uiteindelijk zwakker worden.’

Ontbreken zandtransport nadelig voor natuur

Ook voor de natuur is het ontbreken van zandtransport nadelig, stelt Stichting Duinbehoud. ‘Niet alleen wordt de ontwikkeling van nieuwe duinen belemmerd, ook het minder stuiven van het zand over de duinen zelf is nadelig voor de natuurlijke ontwikkeling. Stuivend zand zorgt voor verjonging van de planten in het duin.’

‘Juist de plantensoorten die het meest te lijden hebben van de te hoge stikstofdepositie - witte duinen en grijze duinen - hebben veel baat bij stuivend zand. Het natuurbeheer in de duinen is er juist op gericht om verstuivingen te doen ontstaan.’

Voldoende mogelijkheden voor zandverstuiving

Stichting Duinbehoud heeft erop aangedrongen hiermee rekening te houden bij de uitvoering van het besluit van de ministers. Zeker als de strandtenten gelegen zijn op stranden die aangewezen zijn als Natuurnetwerk Nederland, dat is het Nederlandse netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden, of als natuur- of recreatiestrand.

Het kabinet laat de beslissing echter aan de gemeenten. Stichting Duinbehoud pleit er daarom voor dat gemeenten alleen toestemming geven voor het laten staan van de strandtenten als er voldoende mogelijkheden voor zandverstuiving overblijven.

Ze benadrukt bovendien dat de strandtenten in de winter sowieso niet open mogen en alleen de basisstructuur op het strand mag blijven staan. Dit zal bij recreërende strandbezoekers vragen oproepen, verwacht zij.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Wadden
Waddengebied
Coronavirus