Foto: Jan Heuff

Studenten gaan haalbaarheid nieuwe vrachthaven Terschelling onderzoeken

Foto: Jan Heuff

Studenten van het Maritiem Instituut Willem Barentsz (MIWB) op Terschelling gaan onderzoek doen naar de haalbaarheid van een aparte vrachthaven bij West-Terschelling. Die moet ervoor zorgen dat de verkeersdruk op het dorp West aanzienlijk af zal nemen.

Om vracht en passagiers gescheiden te vervoeren, staat in de gemeentelijke Havenvisie alleen deze optie voor een tweede haven nog open. Andere keuzes zoals een extra brug op de veerhaven of een vrachtbrug achterin de haven aan de loswal, bleken eerder reeds onuitvoerbaar.

Tot nu toe wordt voor alle veer- en vrachtboten van één getijdebrug gebruikgemaakt, maar door het jaarlijks groeiende aanbod aan passagiers en vracht dreigt het huidige haventerrein uit zijn voegen te barsten. Hoewel het college van b. en w. naarstig studeert op een efficiëntere inrichting, zal dat de vrachtstromen over de Willem Barentszkade en de Burgemeester van Heusdenweg niet oplossen.

Alleen al de vrachtboot Noord Nederland vervoert in het hoogseizoen meer dan een kilometer aan trailers op de drie dagelijkse afvaarten tussen Harlingen en Terschelling. Het merendeel van de zware vrachtwagens rijdt voor overslag naar en van het bedrijventerrein via wegen door het dorp West-Terschelling, die ook nog eens moet worden gedeeld met fietsers.

‘Ik hoor vaak roepen dat zo’n plan veel te duur is’

Bedrijventerrein Nieuwe Dijk ligt aan de Waddenzee en buiten het dorp. Indien de vrachtboot daar zou afmeren, aan een getijdebrug net als in Harlingen, dan kunnen de grote trailers de wegen in het dorp mijden. ,,Ik hoor vaak roepen dat zo’n plan veel te duur is, maar laten we de mogelijkheden en de juiste cijfers eerst maar eens boven water zien te krijgen”, zegt Gossen Bos, fractievoorzitter van Samen Terschelling.

Een groepje studenten heeft nu de handschoen opgepakt en wil straks antwoorden kunnen geven over de kosten van aanleg, extra baggerkosten van de toegangsgeul en het op diepte houden ervan. Indien de aanleginrichting gaat grenzen aan het bedrijventerrein, dan is het baggeren van een geul noodzakelijk. Komt die aan diep water dan moet er een weg over het wad komen. De huidige dam rond de Plaat zou als fundament kunnen dienen.

Bos denkt dat het plan zeker kans maakt op subsidies uit diverse fondsen, waaronder het Waddenfonds. Het onderzoek door de vierdejaars studenten zal in december aan de gemeente worden gepresenteerd.

menu