Toezichthouder SODM gaat vaker inspecties uitvoeren bij oudere boorlocaties van de NAM, nadat de gaswinner op Ameland te weinig zou hebben gedaan om het eigen personeel te beschermen.

De toezichthouder legde op 28 april alle werkzaamheden stil op de NAM-locatie op het oostelijke deel van Ameland. Bij een inspectie was ‘flinke corrosie’ geconstateerd bij een koelinstallatie, met ‘ernstig gevaar’ voor het personeel. Er was een risico op een gaslek, en bovendien zouden medewerkers kunnen worden geraakt door vallende onderdelen als zij onder de koelinstallatie doorliepen.

De roestvorming was al sinds 2019 bekend bij de NAM, zegt productiemanager Erik Schrama, en de gaswinner dacht ook dat al afdoende maatregelen waren genomen. De plek onder de koelinstallatie werd vrijwel meteen na ontdekking afgezet met rood-wit afzetlint. ,,En we hebben er uitgebreid naar laten kijken door onze inspectiedienst.”

Op basis daarvan werd geconcludeerd dat de situatie zo veilig genoeg was. Het was de bedoeling dat uiterlijk eind dit jaar de installatie zou worden aangepast.

Volgens Schrama speelde mee dat de installatie wordt bemand door twee personeelsleden (‘operators’) die er al tientallen jaren werken. ,,Zij kennen de locatie heel goed. Af en toe zijn er wel bezoekers, maar er zijn altijd de twee operators die kunnen uitleggen dat ze niet onder de koeler door moeten lopen. In zo’n situatie is een lint in onze optiek genoeg.”

Het SODM vond dat niet. Na de aanschrijving werd het lint vrijwel meteen vervangen door een hek, zegt Schrama, die spreekt van ,,een goede verbetering”. Nadat korte tijd later ook een detectiemicrofoon vlakbij de koelinstallatie werd geplaatst - zodat eventuele sisgeluiden van lekkages meteen kunnen worden opgemerkt - gaf de toezichthouder de locatie op 12 mei weer vrij.

‘Weinig pro-actieve houding’

Het SODM neemt de situatie niettemin hoog op, vooral omdat de NAM al sinds 2019 op de hoogte was. Woordvoerder Cynthia Heijne laat in een schriftelijke reactie weten dat de gaswinner hiermee een ‘weinig pro-actieve houding’ toont op het gebied van veiligheid voor medewerkers. ‘Dit is voor ons reden om het onderhoud van soortgelijke locaties van de NAM nog eens extra tegen het licht te houden. Het gaat dan met name om locaties die aan het einde van hun levensfase zijn.’ De NAM kan hier vaker inspecteurs verwachten, die dan ook in het bijzonder gaan letten op achterstallig onderhoud.

NAM-woordvoerder Hein Dek zegt in reactie daarop dat de toezichthouder op iedere locatie welkom is. ,,Veiligheid staat bij ons altijd op nummer één. Daarom is het ook belangrijk om continu met een frisse blik te blijven kijken naar situaties, zodat we daarvan kunnen blijven leren.” Hij voegt toe dat de onderhoudsstrategie nog tegen het licht wordt gehouden, met als doel om problemen als corrosie zo snel mogelijk aan te pakken. Dat gebeurde inmiddels al in Den Helder.

Overigens had het stilleggen wat gaswinning betreft weinig gevolgen voor de NAM. De ingreep op Ameland gebeurde net op een moment dat de gaswinning toch al tijdelijk stillag. Die is inmiddels, conform het oorspronkelijke schema, hervat. Volgens SODM-woordvoerder Heijne is het toeval dat de inspectie juist op dit moment plaatsvond.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Wadden
Waddengebied