Veel aanpassingen in havenplan Terschelling

Foto: Ernst Koelman

Het plan voor verplaatsing van de passagiersterminal op de veerhaven van Terschelling voor 4 miljoen euro gaat voorlopig in de ijskast.

Lang stond dit onderwerp bij de gemeenteraad hoog op het lijstje met wensen voor havenverbetering. Het gebouw zou nu te ver van de aanlegplaats van de veerboten staan en het zicht op bus- en taxistandplaatsen ontnemen; logistiek dus onjuist.

Voor het college is het de vraag of Rijkswaterstaat en Rederij Doeksen ,,als twee redelijk starre partijen” eraan willen meewerken. ,,De kans dat dit gebeurt voor 2029, het jaar waarin de veerdienstconcessie opnieuw wordt verleend, is bijzonder klein”, zei extern projectleider Onno Roelofs van StigDelta uit Aerdenhout gisteren tijdens de presentatie van het aangepaste havenplan.

Herinrichting en verbetering haven in stappen

Als eerste wordt in de komende jaren het veerhaventerrein heringericht, het langparkeerterrein op de werkhaven verbeterd en de capaciteit van de passantenhaven vergroot.

De herinrichting en verbetering van andere delen van de Terschellinger haven zullen slechts in stappen worden uitgevoerd. ,,We kunnen niet in een keer alles over de kop halen en maar hopen dat andere partijen gaan meefinancieren.”

Plan drijvende steigers van tafel

Het idee om de bruine vloot vanwege het comfort voor de opvarenden aan drijvende steigers af te laten meren, is van tafel. Dit zou tijdens stormweer te onveilig zijn. Ook zou het havenbeeld er drastisch door veranderen. Mede daarom vonden veel eilanders deze optie onwenselijk.

Zelfs het besluit om de beroepsvaart naar het westelijk havendeel de Kom te verplaatsen, staat weer ter discussie. Dan wordt het ’s winters wel erg ongezellig langs de Willem Barentskade.

menu