Twee nieuwe bruggen en een flinke verbreding van de weg langs het Nieuwe Diep. Dat heeft Den Helder minimaal nodig om ‘Texel-verkeer’ meer ruimte te geven en aan de wensen van havenbedrijf en marine te voldoen.

Het belooft een vele tientallen miljoenen euro’s vergende reconstructie van dit deel van Den Helder te worden. Er is al decennia over gesproken, maar steeds meer sporen lijken zich nu in deze richting te ontwikkelen.

Verkeer voor alle havens van Den Helder kan na de Burgemeester Visserbrug van een nieuwe brug over het kanaal/Binnenhaven gebruik maken. Om vervolgens via een verbrede route langs Het Nieuwe Diep en Visafslag naar de veerhaven van TESO gaan; en vice versa. Het maakt de files die dagelijks door Den Helder kruipen een stuk minder opvallend.

Verkeer dat van en naar de marinehaven gaat, dient in de toekomst een nog aan te leggen brug over Het Nieuwe Diep te nemen. Die oeververbinding wordt iets ten noordoosten van het dok van Teerenstra gedacht.

Moormanbrug kan wel weg

Port of Den Helder liet een interessante illustratie van het toekomstige havengebied maken. Het beeld toont zaken die er bij moeten komen zoals meer bedrijventerrein op Harssens, maar ook dingen die wel weg kunnen: de Moormanbrug. Het verdwijnen van die brug zorgt ervoor dat de haven veel meer kaderuimte voor zeeschepen krijgt. Grote vaartuigen kunnen de Moormanbrug immers niet passeren.

Hoewel de eigen Raad van Commissarissen de in beeld gebrachte toekomstvisie openbaar maakte, wil de havendirectie er nog geen commentaar op geven: ,,We hopen kort na de zomer nieuwe tekeningen van het Maritiem Cluster te kunnen laten zien”, zegt adjunct-directeur Kees Turnhout van Port of Den Helder.

Het Maritiem Cluster is de samenwerking tussen overheid, marine en bedrijfsleven. Dat verband zal er voor moeten zorgen dat de infrastructurele ingrepen betaald worden.

Stip aan de horizon

Niet bekend is of en wanneer de reconstructie ter hand zal worden genomen. Port of Den Helder hoopt in 2024 uitbreiding van kaderuimte te realiseren ten oosten van de Moormanbrug. Maar kenners van het politiek-bestuurlijke proces verwachten dat er nog heel wat water door het Marsdiep zal vloeien alvorens de plannen uitgevoerd zijn.

Het einde van dit decennium wordt als stip aan de horizon genoemd.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Wadden