Aanleg vangrails bij Gaarkeuken is nog geen gelopen race in raad Westerkwartier

De weg langs het Van Starkenborghkanaal tussen Gerkesklooster/Stroobos en Gaarkeuken Foto: Koos Bijlsma

De aanleg van een vangrails langs de noordkant van het Van Starkenborghkanaal over ruim vijf kilometer tussen Gerkesklooster/Stroobos en Gaarkeuken is nog geen gelopen race.

Dat bleek woensdagavond tijdens een raadsoverleg in de gemeente Westerkwartier over de kwestie. De aanleg van een zogenoemde geleiderails langs dit traject is een vurige wens die al jaren leeft bij de lokale partij VZ Westerkwartier. In de gemeenteraad van de voormalige gemeente Grootegast kreeg VZ geen meerderheid achter dit plan. Nu VZ in de nieuwe gemeente de grootste partij is, werd de wens in het coalitieprogramma geloodst.

‘Het beste voorstel van dit college’

,,Dit is het beste collegevoorstel van dit jaar’, reageerde VZ-aanvoerder Ytsen van der Velde woensdagavond dan ook heel tevreden. De voltallige oppositie toonde zich echter kritisch. Dat gold ook voor medecoalitiepartijen CDA en PvdA. De opposanten begrijpen niet dat Rijkswaterstaat jaren geleden de aanleg van een vangrails nog afdeed als ‘schijnveilig’. Terwijl ministerie van Infrastructuur en Rijkswaterstaat en Rijkswaterstaat nu zo overtuigd zijn van nut en noodzaak en dat zij zelf fors bijdragen aan de investering die nodig is, van 400.000 euro.

Waarom niet langs Aduarderdiep?

Verkeerswethouder Geertje Dijkstra-Jacobi (VZ Westerkwartier) kreeg kritiek omdat zij uitgebreid citeerde uit een rapport van een onafhankelijk adviesbureau over de kwestie zonder dit stuk vooraf vrij te geven aan de gemeenteraad. De wethouder beloofde dat het rapport alsnog wordt toegezonden aan de raad. GroenLinks en D66 snappen niet waarom een vangrails nodig is langs het Van Starkenborghkanaal terwijl automobilisten ook langs het Aduarderdiep op gezette tijden te water raken en soms zelfs met dodelijke afloop.

Finaal besluit op 27 januari

De weg langs het Aduarderdiep is eerder al veiliger gemaakt door deze weg in te richten tot echte 60 kilometerweg. ,,Waarom is deze maatregel niet getroffen langs het Van Starkenborghkanaal bij Gaarkeuken?’’, vroeg Aartjan Feitsma (GroenLinks) zich af. Op woensdag 27 januari neemt de raad het finale besluit.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Westerkwartier