Hoezo: ‘dé’ Bokkebuurt wil geen slibdepot? Bewoners van het streekje bij Doezum in het Westerkwartier namen zaterdag met een eigen tegenactie afstand van het verzet van een handvol buurtgenoten.

‘Wij willen wél slib’. Met een mannetje of vijfentwintig staan ze in de wei langs de Doezumertocht. De dappersten onder hen slechts gehuld in onderbroek. Een ludieke verwijzing naar het al even ludieke protest van buurtgenoot Herman van Vliet, pal voor hun neus langs de kant van de weg.

Overbuurman wil ‘Geen slip voor de deur’

Van Vliet heeft in de berm tegenover zijn huis een waslijn vol slipjes opgehangen. ‘Geen slip voor de deur’, staat er woordspelig op een groot spandoek ernaast. Wetterskip Fryslan wil, precies in de wei waar nu zijn buurtgenoten staan, na de zomer een depot bouwen van 6 hectare bouwen. Daarin moet het slib worden opgeslagen dat dit najaar vrijkomt bij het uitbaggeren van de Doezumertocht.

Het protest mag ludiek zijn, de stemming onder de pro-depotdemonstranten is verhit. Enkele heethoofden kunnen er maar net van weerhouden worden om Van Vliet in de plomp te duwen als hij op straat filmt met zijn mobieltje. Het zit de actievoerders hoog dat hun buurtgenoot in de media de indruk wekt dat de hele Bokkebuurt tegen de komst van het baggerdepot is.

Buurtgenoten: Baggerproject is goed voor streek en voor natuur

,,Wij willen een tegengeluid laten horen’’, verklaart woordvoerder Patrick Rubingh. ,,Dat depot moet er gewoon komen en de Doezumertocht moet uitgebaggerd. Dat is in geen zestig jaar gebeurd. Dit project is van groot belang voor de streek, voor de aan- en afvoer van water én voor de natuur.’’

Zijn buurtgenoten hebben gemakkelijk praten, vindt Van Vliet. Dat depot staat straks niet voor hun neus. Maar hij begrijpt wel dat ze boos zijn. Het streekje dat zich vanaf de buurtschap Peebos zo’n tien kilometer noordwaarts uitstrekt langs de ‘tocht’ ofwel vaart, wordt vooral bevolkt door boerengezinnen. En die zitten niet te wachten op een bemoeial van buiten zoals hij, ook al woont die al vijftien jaar hier.

Voorstanders depot: ‘Wíj zijn hier de oorspronkelijke bewoners’

,,Wíj zijn de oorsprónkelijke bewoners’’, zegt Rubingh. ,,En wíj vinden dit vrijwel allemaal een goed plan.’’ Zelf is hij geen boer, maar hij kan zich hun boosheid goed voorstellen. Want dit is niet de eerste keer dat Van Vliet zich roert. Onlangs nog protesteerde hij tegen het doodspuiten van grasland met glyfosaat. De felle actie van zaterdag is een optelsom van jaren.

Daarbij snijden de bezwaren van Van Vliet en medestanders in de buurt volgens Rubingh geen hout. ,,De tegenstanders doen of ze hier straks tegen een muur van twee meter aankijken. Maar dit stuk land ligt 70 centimeter lager dan straatniveau en daar komt een depotdijkje van anderhalve meter op. Vanuit de tuin hebben de mensen straks nog steeds vrij uitzicht.’’

‘Vrees voor stank- of muggenoverlast is absoluut ongegrond’

Ook andere bezwaren tegen het depot zijn volgens de pro-demonstranten niet serieus te nemen. ,,De ervaring bij Wetterskip met vergelijkbare projecten wijst uit dat de vrees voor bijvoorbeeld stankoverlast absoluut ongegrond is. Net als de angst voor steekmuggen. Van september tot december wordt er gebaggerd, dan is er geen mug te bekennen.’’

Bovendien blijft dat depot hooguit drie jaar liggen, als de bezwaren van de tegenstanders in de buurt er geen stokje voor steken. ,,Maar als het slib dan nog niet genoeg is ingedroogd, is zo’n vergunning snel verlengd’’, vreest Van Vliet. En daar zal de eigenaar van de grond geen nee tegen zeggen: ,,Die krijgt er 20.000 euro per jaar voor: welke boer laat dat liggen, met de lage melkprijzen van nu?’’

‘In die vaart ligt zeventig centimeter slib: daar leeft en groeit niks’

Die suggestie verhit de gemoederen bij de voorstanders nog verder. Zeker als Van Vliet ook nog wijst op de natuurwaarde van de beoogde plek van het depot. ,,Dit is weideland, geen natuurgebied’’, zegt Rubingh. ,,Terwijl: in de tocht ligt nu op sommige plekken tot zeventig centimeter slib. Daar leeft en groeit niks. Júist de natuur is hiermee geholpen. Niet alleen in het water, maar ook met de natuuroever die straks over 560 meter lengte wordt aangelegd als ecologische verbindingszone in de streek.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Westerkwartier