Beeldbellen steeds populairder in Groningse tehuizen

Directeur Klaas Lindeboom van zorgcentrum Het Hooge Heem in Grootegast. Foto: archief DVHN

Steeds meer bewoners van ouderencentra in Groningen ontdekken het videobellen. Via dit medium onderhouden ze contact met hun familieleden.

In zorgcentrum Het Hooge Heem in Grootegast helpen stagiaires, die worden opgeleid tot verpleegkundige of verzorgende, de bewoners hierbij op weg, meldt directeur Klaas Lindeboom. ,,Beeldbellen vereist een bepaalde handigheid. Onze stagiaires sluiten tablets aan en laten zien aan de bewoners hoe een verbinding via bijvoorbeeld Skype werkt.’‘ De stagiaires hebben toch al een belangrijke rol om de bewoners door de crisis heen te loodsen. ,,Het isolement gaat niet zover dat de bewoners het tehuis niet uit mogen. De stagiaires gaan met hen soms ook uit wandelen.’‘

Stroomversnelling

Het nut van digitale hulpmiddelen bewijst zich in deze crisisperiode, zegt Lindeboom. Vooral met het oog op de verdere vergrijzing voorziet hij op den duur landelijk een tekort aan zorgmedewerkers. ,,De innovatie van de zorg staat al een hele tijd stil. Deze crisis als gevolg van het opduiken van het coronavirus zou deze innovatie in de vorm van toepassing van slimme technologie, wel eens in een stroomversnelling kunnen brengen’‘, denkt hij. ,,Je zou je voor kunnen stellen dat het monitoren van bijvoorbeeld diabetici of patiënten met een chronische aandoening in ziekenhuizen in de nachtelijke uren door camera’s en computerapparatuur wordt overgenomen.’‘

Het Hooge Heem was maandag een van de eerste tehuizen in de provincie die besloot bezoekers van buiten niet langer toe te laten. ,,Veel van onze bewoners kampen met een kwetsbare gezondheid. Je kunt op dit vlak geen risico’s nemen. Ook de tehuizen Vredewold in Leek en Westerholm in Haren, waarmee het tehuis in Grootegast vormen van samenwerking onderhoudt, volgde Het Hooge Heem in deze stap.

Uitzondering

Inmiddels is de maatregel ook ingevoerd in de ruim twintig zorgcentra die Zonnehuisgroep Noord in Noord- en West-Groningen runt. Eerst waren directe familie in de zogenoemde eerste lijn (eigen kinderen) hier nog welkom. Maar inmiddels is in principe geen enkele bezoeker meer welkom. ,,Voor ernstig zieke bewoners of een bewoner die ineens overstuur is, maken we natuurlijk een uitzondering’‘, zegt directeur Lindeboom van Het Hooge Heem.

Aantal ziekmeldingen weer normaal

Begin deze week werd het tehuis in Grootegast geconfronteerd met meer ziekmeldingen van medewerkers dan normaal. ,,Om risico’s voor de bewoners te vermijden bleven collega’s met lichte klachten, zoals hoesten en snotteren, thuis. Ze durfden niet naar hun werk te gaan.’’ Het tehuis trad in overleg met de GGD in Groningen. ,,Die had er geen bezwaar tegen dat koortsvrij personeel dat geen bezoek had gebracht aan één van de risicogebieden, weer aan het werk ging. Dat advies hebben we meteen de volgende dag in overleg met het personeel opgevolgd’‘, zegt Lindeboom.

Stuur een kaartje

Nu bezoekers niet welkom zijn, riep Het Hooge Heem begin deze week familie en vrienden van bewoners om af en toe een kaartje te sturen. ,,We hebben de eerste kaartjes inmiddels. Dit medeleven wordt door onze bewoners erg op prijs gesteld’’, zegt hij.

menu