Gemeente Westerkwartier komt met nieuwe Detailhandelsvisie

Tolberterstraat in Leek. Foto: Eigen foto

Mede door de economische crisis en het veranderend consumentengedrag, zoals toenemend online winkelen, heeft de traditionele winkel het de afgelopen jaren moeilijk, ook in de gemeente Westerkwartier liggen er uitdagingen voor de ondernemers. Om in beeld te brengen welke ontwikkelingen er gaande zijn, komt er in die gemeente een nieuwe Detailhandelsvisie

Doel van de visie is om een beeld te krijgen van de huidige stand van zaken. Daarnaast wordt er per kern een aanpak ontwikkelt om toekomstige ontwikkelingen het hoofd te bieden. In het visietraject, dat onder leiding staat van Broekhuis Rijs Adviseurs, worden ondernemers en ondernemersverenigingen uitgenodigd op mee te denken.

Als eerste is een begeleidingsgroep geformeerd vanuit de ondernemersverenigingen en betrokken ambtenaren. Deze groep zal tijdens het hele traject nauw betrokken zijn. Daarnaast komen er grotere bijeenkomsten waar alle ondernemers input kunnen geven.

Lokale economie versterken

Wethouder Elly Pastoor: „We willen onze lokale economie versterken. De detailhandel is van oudsher daar een belangrijk onderdeel van. Samen gaan we voor een sterke, toekomstbestendige detailhandel. ”

De aftrap van het traject is op maandag 16 september met de eerste bijeenkomst van de begeleidingsgroep. Volgens planning wordt de visie begin volgend jaar vastgesteld, daarna volgt de uitvoering van de acties uit de visie.

menu