De fractie van GroenLinks Westerkwartier heeft een landbouwmanifest opgesteld met als titel Boer Houden en Boer Blijven in Westerkwartier . De partij wil dat de gemeente met de betrokken organisaties tot een Landbouwakkoord komt.

In dat akkoord moet staan dat de gemeente ‘de omvorming van de landbouw bevordert naar een duurzame en biologische productie’, meldt GroenLinks.

‘Landbouwers en hun bedrijven die voor zo’n productie kiezen, krijgen voorrang in het gemeentelijk beleid. Tegelijkertijd dient de gemeente zich dan heel sterk in te zetten voor het behoud van die bedrijven.’

Fractievoorzitter Klaas-Wybo van der Hoek: ,,Met dit manifest willen we op een positieve manier de discussie over de toekomst van de landbouw voeren. Die is belangrijk voor gezond voedsel en ons landschap”.

‘Boeren burgers en buitenlui hebben elkaar nodig’

Bij de beantwoording van de vragen over die toekomst hebben boeren, burgers en ‘buitenlui’ elkaar nodig, zegt Van der Hoek. ,,Met alle tegenstellingen en uiteenlopende belangen die er bestaan, moeten boeren, burgers en buitenlui er samen uit komen. De sfeer van verharding in de verhouding tussen de groepen moet doorbroken worden.”

Eerlijke prijs is de oplossing

Boeren en boerinnen krijgen al jaren lang een te lage prijs voor hun producten, vindt GroenLinks. Van der Hoek: ,,Daardoor wordt de schaalvergroting aangejaagd. Als zij een eerlijke prijs krijgen, kan meer aandacht uitgaan naar kwaliteit, landschap en milieu. Boeren en boerinnen hebben de afgelopen decennia laten zien dat zij zich kunnen aanpassen en heel goed in staat zijn te innoveren. Bovendien boeren verschillende boeren en boerinnen –ook in Westerkwartier – al heel goed duurzaam, natuurinclusief en biologisch of zijn ernaar op weg”.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Westerkwartier