De gemeente Westerkwartier moet de sportclubs vanwege corona financieel extra tegemoetkomen. Daarvoor pleit de fractie van GroenLinks.

Volgens fractievoorzitter Klaas-Wybo van der Hoek vergoedt de gemeente een deel van de vaste lasten van de clubs door bijvoorbeeld huur van accommodaties kwijt te schelden. Toch dreigt een aantal verenigingen in geldnood te komen doordat inkomsten uit exploitatie van de kantines en dergelijke en entreegelden als gevolg van corona zijn weggevallen.

Uitzingen tot begin 2021

Van der Hoek - zelf voorzitter Voetbalvereniging Grijpskerk - spreekt van een wisselend beeld: ,,De meeste verenigingen hebben het lastig tot zeer moeilijk.’’ Op dit moment ziet het er volgens hem nog niet naar uit dat het voortbestaan van clubs in het geding komt: ,,De grotere verenigingen geven aan dat zij het tot februari/maart volgend jaar nog kunnen uitzingen. Maar als er tegen die tijd nog steeds beperkingen zijn, wordt het erg moeilijk.’’

Teruggang ledental

De ene sport wordt sterker getroffen door corona dan de andere, blijkt uit de steekproef: ,,Zwemmen, gymnastiek en judo melden een teruggang van het aantal leden die inmiddels al wel tot stilstand lijkt te zijn gekomen. Landelijk is het beeld dat tennis meer leden trekt.’’ De inkomstenderving varieert bij clubs van 1000 tot 25.000 euro.

GroenLinks dringt er bij B en W op aan om de financiële problemen waarin sportclubs maar bijvoorbeeld ook dorpshuizen verkeren, breed te inventariseren.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen