Bewoners nieuwbouwwijk Casper de Robles in Grootegast worden gek van sluipverkeer

Gek worden ze van het sluipverkeer op De Noord in Grootegast.

Bewoners van de nieuwbouwwijk Caspar de Robles in Grootegast ervaren steeds meer hinder van sluipverkeer door de straten De Noord en Caspar de Roblesdijk.

De Roblesdijk loopt uit op een doodlopende weggetje richting de NAM-locatie. Dit weggetje is alleen bestemd voor fietsers en bestemmingsverkeer. In toenemende mate maken landbouwwerktuigen en trucks die grond vervoeren, hiervan gebruik. Ook zijn er auto’s die deze weg gebruiken richting het buurtschap Bombay.

Weggetje weer doodlopend maken

Volgens de bewoners leidt de toenemende drukte op de doorgaande straten tot verkeersonveilige situaties. Bovendien houdt het sluipverkeer zich op deze lange straat zonder verkeersremmende maatregelen, zich niet aan de 30 kilometer die ter plekke geldt.

Zij stellen voor om van het weggetje langs de NAM-locatie echt weer een doodlopende weg te maken. Dat kan in hun ogen vrij eenvoudig: de entree van de weg is voorzien van een afsluitbaar hek. Dat hek staat nu permanent open.

De bewoners stellen voor om het hek voortaan dicht te houden. De sleutel zou in handen moeten komen van een commissie van bewoners van De Noord die de sleutel op gezette tijden alleen beschikbaar stelt aan vergunninghouders.

Nieuwe weg om straten te ontlasten

De pleitbezorgers van dit idee verzamelden de afgelopen tijd 23 handtekeningen van wijkbewoners die gezamenlijk aandringen bij de gemeente op een oplossing in deze richting.

Als alternatieve oplossing voor de ontlasting van beide straten suggereren de bewoners om nieuwe weg aan te leggen als afsplitsing van de Burgemeester K.B. Dijkstraweg. ,,Er komen steeds meer woningen en daarmee spelende kinderen in onze wijk. Dat leidt tot meer verkeersbewegingen. Veilig wonen, bewegen en spelen is dan essentieel”, aldus de briefschrijvers.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Westerkwartier