Lang gekoesterde wens inwoners Zevenhuizen in vervulling: er komt een fietspad langs de Kokswijk

Wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi van de gemeente Westerkwartier. Foto: Eigen foto

Voor de inwoners van het dorp Zevenhuizen gaat een lang gekoesterde wens in vervulling. Langs de Kokswijk wordt een vrijliggend fietspad aangelegd. Dit fietspad moet het bestaande fietspad vanuit de richting Nieuw-Roden verbinden met de rotonde waar de Kokswijk en het Hoofddiep elkaar kruisen.

De uitbreiding van de woonbebouwing in de nabije omgeving van de Kokswijk, het woningplan Zevenhuizen-Oost, voedt de al jaren gekoesterde wens voor een veilige fietsverbinding binnen de bebouwde kom van het dorp.

‘We hebben geluisterd naar de behoefte en wens van de inwoners van Zevenhuizen’, stelt wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi in een persbericht. ‘Mede dankzij de welwillende medewerking van Huisvesting Vredewold met betrekking tot de grond kunnen we dit fietspad realiseren. Het aan te leggen fietspad draagt bij aan de fiets- en verkeersveiligheid voor alle inwoners, jong en oud.’

Snelheid gemotoriseerd verminderen

Om de snelheid van gemotoriseerd verkeer dat vanuit de richting Nieuw-Roden de bebouwde kom binnenrijd te verminderen, wordt daar waar fietsers van en naar het bestaande fietspad in de richting van Nieuw-Roden rijden een sluis (vernauwing) aangebracht.

Voor het zover is, moet echter nog bodemonderzoek plaatsvinden. Daarna gaat de gemeente over tot de aanbesteding van de aanleg van het fietspad.

Het fietspad wordt mede mogelijk door een bijdrage van de provincie Groningen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Westerkwartier
menu