Noordenveld en Westerkwartier niet in beroep tegen besluit vergroten gasopslag Langelo

Foto: Archief

De gemeenten Noordenveld en Westerkwartier gaan niet in beroep bij de Raad van State tegen het besluit van minister Wiebes om de capaciteit van de gasopslag Langelo te vergroten van 5 naar 6 miljard kubieke meter.

De gemeenten zien geen heil in het beroep, omdat het beroep juridisch weinig kans van slagen heeft, zegt wethouder Henk Kosters van Noordenveld.

De Technische Commissie Bodembeweging, het Staatstoezicht op de Mijnen en de Mijnraad steunen het besluit van Wiebes. ,,We hebben onderzocht of het beroep kans van slagen heeft. Dat is niet het geval,” aldus Kosters.

Afbouw Groninger veld

De uitbreiding van de gasopslag is noodzakelijk voor de afbouw van het Groninger gasveld en de leveringszekerheid, zo schrijft minister Wiebes. In koude winters moet de NAM gas uit de opslag Langelo pompen om Nederlandse huizen warm te houden. De minister acht de risico’s beperkt en binnen de veiligheidsnorm.

De gemeenten zijn niet blij met het verhogen van opslagcapaciteit en vrezen op de mogelijke verschuiving van risico’s van Groningen naar Drenthe, met schade aan woningen en andere gebouwen als gevolg. Noordenveld en Westerkwartier pleiten voor een verbod op het verkoop van gas uit de opslag naar het buitenland. Daarnaast willen de gemeenten een snelle en correcte schadeafhandeling en een goede monitoring van de opslag.

Toezeggingen

,,We hebben intensief met het ministerie gesproken”, zegt wethouder Kosters. In een brief laat het ministerie weten grotendeels tegemoet te willen komen aan de wensen van Noordenveld en Westerkwartier. De gasopslag in Langelo wordt niet voor commerciële doeleinden gebruikt. Daarnaast wil het ministerie afspraken maken over de uitbreiding van het monitoringssysteem en het wil in gesprek met lokale bestuurders en inwoners om afspraken te maken over communicatie, transparantie, veiligheidsbeleving en vertrouwen.

De provincie Drenthe staat ook kritisch tegenover de uitbreiding van de opslag, maar overwoog niet in beroep te gaan. ,,De gemeenten gelijk hebben dat ze niet naar de Raad van State stappen. Vooral omdat het gaat om een vergunning voor de korte termijn”, stelt gedeputeerde Tjisse Stelpstra.

,, We moeten wel in gesprek met het ministerie over wat de noodzaak is van de opslag voor de lange termijn. Dus voor de periode nadat de gaswinning in Groningen is gestopt. We hebben dan nog steeds aardgas nodig, het is de vraag welke rol de gasopslag bij Langelo daarin gaat spelen. Maar we hebben nog even de tijd om daar over na te denken en te overleggen.”

Het besluit voor de gasopslag Langelo geldt tot 2022, het jaar dat Wiebes met de gaswinning in Groningen wil stoppen. Uiterlijk 1 april 2022 moet er een geactualiseerd opslagplan liggen. Hierbij wordt gekeken naar de bestaande situatie en de rol van de gasopslag in relatie tot de afbouw van het Groningenveld en de leveringszekerheid. Wiebes kijkt dan ook naar sluiting op termijn van de opslag.

menu