Gemeente Westerkwartier gaat met foodtruck op pad om burgers te leren hoe je omgevingsvisie opstelt

Hielke Westra. Foto: Archief DVHN

De gemeente Westerkwartier houdt een Week van de omgevingsvisie. Ze hoopt zo haar inwoners te betrekken bij het opstellen van een omgevingsvisie. Daarin geeft de gemeente aan hoe de fysieke leefomgeving - datgene wat je ziet, voelt en ruikt - in de toekomst ingericht en gebruikt wordt.

De gemeente Westerkwartier start deze zomer met het opstellen van zo’n omgevingsvisie. Ze sorteert daarmee voor op de verwachte invoering van de Omgevingswet in 2022. Deze wet vervangt alle wet- en regelgeving voor wonen, ruimte, verkeer, vervoer, milieu en water, en beoogt dat inwoners samen afspreken wát op wélke plaats mogelijk is. De omgevingsvisie is daarbij een belangrijk instrument.

Groot grondgebied met veel kernen

‘Maar de Omgevingswet is voor ons niet de belangrijkste aanleiding om met deze opgave aan de slag te gaan’, stelt wethouder Hielke Westra in een persbericht. ‘Door de gemeentelijke herindeling, waarbij het grondgebied van vijf gemeenten betrokken is, hebben we niet alleen met de nodige beleidsverschillen te maken, maar moeten we ons ook over een heel groot grondgebied buigen met veel kernen en heel verschillende landschappen. Die veelheid aan kernen en diversiteit van het landschap geven een breed palet aan kansen en uitdagingen waaraan we richting willen geven.’

Positie in de regio veranderd

Door de schaalvergroting is de positie van de gemeente Westerkwartier in de regio veranderd, merkt Westra. ‘Niet alleen geografisch, maar ook bestuurlijk. Onze gemeente ligt echt centraal in de drie noordelijke provincies, langs vervoersassen over weg, water en spoor. Wij zien een schakelfunctie voor onze gemeente in het noorden en hebben het opstellen van de omgevingsvisie daarom ook als belangrijke opgave in ons collegeprogramma opgenomen.’

Samen aan de slag

De gemeente vindt het belangrijk haar inwoners daarbij te betrekken. Daarom houdt ze een Week van de omgevingsvisie , waarin ze met een foodtruck het gebied intrekt om op meerdere locaties met inwoners in gesprek te komen. Westra: ‘We zoeken bijvoorbeeld scholen op, verzorgingshuizen en markten. Maar we organiseren ook bijeenkomsten en nemen de dorpsbelangenverenigingen mee.’

‘Bovendien worden het inwonerspanel van de gemeente en een expertiseteam, bestaande uit vertegenwoordigers van partijen waar veel mee samengewerkt wordt, ingezet. Tot slot maakt de gemeente gebruik van de digitale kanalen zoals de website voor het project en social media.’

Het streven is dat de gemeenteraad de omgevingsvisie nog voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 vaststelt.

menu