De gemeente Westerwolde gaat zo snel mogelijk extra bouwkavels creëren waarop ook en vooral eigen inwoners een huis kunnen neerzetten.

De gemeenteraad heeft dat deze week besloten.

De aanleiding is het feit dat de woningmarkt in Westerwolde behoorlijk op slot zit. Er zijn nauwelijks meer huizen te koop, ook omdat mensen vanuit elders in het land naar het gebied zijn gekomen.

,,Gezinnen in de gemeente zelf komen daardoor vaak niet aan de bak en verhuizen daarom misschien naar een andere gemeente’’, zegt Harm Jan Kuper, raadslid namens het CDA. ,,Dat moeten we niet willen.’’

Vrije woonkavels

Kuper diende daarom namens vrijwel alle politieke partijen tijdens de gemeenteraadsvergadering een motie in. Daarin wordt burgemeester en wethouders gevraagd de woonwensen van de Westerwolders te onderzoeken, maar ook om snel zelf vrije woonkavels uit te geven. ,,Als het kan, vooral voor de eigen inwoners’’, aldus Kuper. ,,Met die extra kavels krijg je ook weer een betere doorstroming op de woningmarkt en houd je krimp tegen.’’

Wethouder Bart Huizing (PvdA) kan zich helemaal vinden in de motie. Hij constateert ook dat de markt op slot zit. ,,Zeker na de afgelopen zomer, toen veel toeristen bij ons vakantie vierden, zijn hier veel huizen gekocht door mensen uit andere delen van het land. Daardoor wordt het voor gezinnen uit de gemeente moeilijker. We praten daarom al met de provincie over nieuwbouw in het plan Boermarke in Vlagtwedde. Daar zouden tien tot twintig kavels kunnen worden gerealiseerd.’’

200 extra woningen

Westerwolde besloot twee jaar geleden overigens al om onder voorwaarden de bouw van tweehonderd extra woningen mogelijk te maken, op percelen in dorpen. Inmiddels zijn er al plannen ingediend voor dat aantal, wat de honger naar nieuwbouw aantoont.

Die interesse blijkt volgens Huizing ook uit het feit dat in het eerste kwartaal van dit jaar meer dan duizend terugbelverzoeken bij de gemeente binnenkwamen. ,,Ze kwamen van mensen die iets wilden weten over nieuwbouw, bestemmingsplannen maar ook aanpassing van de huidige woning. In het eerste kwartaal van vorig jaar kregen we nog ruim zevenhonderd van zulke telefoontjes.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Westerwolde