Inwoners van Ter Apel hebben bij de gemeente Westerwolde al zestien plannen ingediend die mogelijk in aanmerking komen voor financiering uit de zogenoemde COA-pot.

,,Die plannen lopen heel erg uiteen. Ze variëren van het plaatsen van speeltoestellen tot investeringen in het winkelcentrum’’, zegt wethouder Bart Huizing (PvdA).

Westerwolde krijgt jaarlijks een bedrag van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) voor het herbergen van het grote asielcentrum in Ter Apel. De gemeente gebruikt het om haar algehele huishoudboekje op orde te houden, om ‘gaten’ in de begroting mee te dekken.

Leefbaarheid van het hele dorp

Maar de gemeenteraad besloot wel eenmalig 3 ton ervan in een aparte COA-pot te stoppen. Het geld is bedoeld voor het uitvoeren van plannen die Ter Apelers aandragen en die de leefbaarheid van het hele dorp ten goede komen.

Aanvankelijk kwamen die plannen nauwelijks binnen. ,,Maar toen er meer ruchtbaarheid aan werd gegeven, begon het wel te lopen’’, aldus Huizing. ,,Binnen het college van burgemeester en wethouders beoordelen we de plannen. Die leggen we dan voor aan de gemeenteraad.’’

Harm Jan Kuper is raadslid namens oppositiepartij CDA. ,,Er zijn nu zoveel plannen dat het meeste geld wel uit de pot zal verdwijnen.’’ Kuper zou daarom graag zien dat er jaarlijks opnieuw een deel van het COA-geld in wordt gestopt. Een voorstel om dat te doen, haalde in de gemeenteraad echter geen meerderheid.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Westerwolde