Veelerveen begint met onderzoek naar duurzaamheid

Foto: Huisman Media Foto: Huisman Media

De Groninger Energiekoepel (GrEK) begint op donderdag 2 juli met een onderzoek naar een energieneutraal en aardgasloos Veelerveen.

Doel van het onderzoek is om in kaart te brengen hoe het dorp op termijn kan verduurzamen. Er wordt gekeken naar energieverbruik, woningvoorraad, de mogelijkheid om lokale energiebronnen te benutten en naar de meest betaalbare energiebesparing voor alle huishoudens in Veelerveen. De provincie Groningen en gemeente Westerwolde dragen de kosten van het onderzoek.

Mening van inwoners

Om het onderzoek te ondersteunen komen er klankbordgroepen met daarin inwoners en vertegenwoordigers van verenigingen,huurders en andere stakeholders. Deze klankbordgroepen worden regelmatig gevraagd om hun mening te geven over de plannen van de projectgroep. Ook worden er informatieavonden voor inwoners van Veelerveen georganiseerd, waarbij er ruimte voor vragen is. Naar verwachting is het onderzoek afgerond in mei 2021. De uitkomsten hiervan worden gebruikt bij het maken van een dorpsuitvoeringsplan voor Veelerveen.

menu