Worden Shushan, Vrej en Jemma uit Emmen uitgezet?

Shushan(8), Vrej(5) en Jemma (3). Privéfoto

Voor Shushan (8), Vrej (5) en Jemma (3), kinderen van Armeense ouders, dringt de tijd. Ze zijn vorige week in Emmen gearresteerd en zijn maandagochtend in afwachting van hun uitzetting.

,,Het gaat om drie kinderen die in Nederland zijn geboren”, zegt hun advocaat Mary Grigorjan. ,,Ze zijn net zo Nederlands als mijn kinderen. Ook hun zaak hangt op het meewerkcriterium. En dat terwijl deze familie met alles heeft meegewerkt. Ze zijn geen afspraak vergeten. Maar hen wordt aangerekend dat ze niet zelf hun terugreis hebben gepland. Ze zijn radeloos op dit moment.’’

Aangereden

De situatie rond de 8-jarige Shushan is volgens Grigorjan extra schrijnend omdat zij op het terrein van het asielzoekerscentrum is aangereden door een vrachtauto. ,,Ze is ernstig gewond geraakt en kampt met psychische klachten waarvoor ze hier in behandeling is. Met al die factoren wordt geen rekening gehouden.”

GroenLinks-Kamerlid Bram van Ojik roept staatssecretaris Mark Harbers op ‘de geplande uitzetting van drie Armeense kinderen af te blazen’. Harbers blijft bij zijn eerdere reactie, waarin hij stelt dat het regeerakkoord voor hem leidend is.

Mensenrechtenorganisaties en asiel-advocaten pleiten voor een onmiddellijke uitzetstop van asielkinderen nu een Kamermeerderheid het kinderpardon wil versoepelen.

Ruimhartiger

De oproep tot een uitzetstop volgt op het plan van het CDA om het kinderpardon te versoepelen. Daarmee is nu een Kamermeerderheid voor een ruimhartiger beleid. Tot er nieuwe spelregels zijn afgesproken, moet geen kind worden uitgezet, zegt Martine Goeman van Defence for Children.

De kinderrechtenorganisatie krijgt bijval van diverse asieladvocaten. ,,Kinderen die nu in afwachting zijn van uitzetting moeten een eerlijke kans krijgen”, zegt Patricia Scholtes, voorzitter van de Adviescommissie Vreemdelingenrecht van de Orde van Advocaten. ,,Staatssecretaris Mark Harbers (Asiel) zou een tijdelijke uitzetstop moeten instellen. Dat houdt meteen de druk op de politiek om echt tot een nieuwe regeling te komen.”

Uitzetstop

Ook GroenLinks-Kamerlid Bram van Ojik liet gisteren weten voor een uitzetstop te zijn. ,,Kinderen moeten in afwachting van nieuw beleid niet worden uitgezet.” CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg, die pleit voor een ruimer kinderpardon, steunt die oproep niet. Zij wil het onderzoek naar de asielprocedure afwachten dat naar verwachting deze zomer is afgerond.

Van Toorenburg zei afgelopen zaterdag in deze krant het zogeheten meewerkcriterium te willen aanpassen, dat eist dat asielzoekers actief meewerken aan hun uitzetting. Dat criterium wordt streng gehanteerd: één gemiste koffieafspraak kan al leiden tot uitsluiting van het kinderpardon. ,,Door die rigide toepassing is het kinderpardon een dode letter”, zegt Scholtes.

Volgens asieladvocaten blijft een kinderpardon ‘in negen van de tien gevallen’ steken op het meewerkcriterium. ,,Een versoepeling daarvan betekent voor honderden asielkinderen een nieuwe situatie”, zegt Goeman van Defence for Children.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe