Meer mensen in de bijstand in crisisjaar 2020. Vooral een aantal gemeenten in Drenthe en Groningen doet het relatief slecht. Kijk op de kaart voor de cijfers in jouw gemeente

Foto: ANP/Jeroen Jumelet

Het aantal mensen in de bijstand is in de eerste helft van 2020 licht gestegen. Het CBS noteerde in juni bijna 28 mensen met een bijstandsuitkering per 1000 inwoners. Halverwege 2009, kort na het begin van de kredietcrisis, waren dat er 22 op de duizend.

De grote steden tellen in verhouding de meeste mensen met een bijstandsuitkering, maar ook in Drenthe en Groningen springt een aantal gemeenten er negatief uit. De gemeente Groningen staat zelfs in de landelijke top-8 van gemeenten met meer dan 50 bijstandsgerechtigden per 1000 inwoners.

Flinke stijging sinds 2009

Wijzigingen in de sociale zekerheid

Volgens het CBS is in de periode 2009 tot en met 2020 overigens wel een aantal belangrijke veranderingen doorgevoerd in het stelsel van de sociale zekerheid. Dit zijn onder andere in 2015 de invoering van de Participatiewet en de aanpassingen in de Wajong en WSW.

Daarin is geregeld dat iedereen naar vermogen deelneemt aan de samenleving en zoveel als mogelijk in het eigen onderhoud voorziet. De wet geeft een aanvulling op het inkomen tot het sociaal minimum.

Mannen en vrouwen

De lichte stijging afgelopen jaar voor het totaal komt echter geheel voor rekening van de mannen. Hier was sprake van een stijging van 23,6 naar 24,2 bijstandstrekkers per duizend inwoners. Bij de vrouwen ging het aantal personen in de bijstand fractioneel omlaag van 31,6 in 2019 naar 31,5 in 2020.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Asser Courant