Twee tienermeisjes fietsen over Het Vledder tussen de Lidl en Jumbo door richting Marktstraat. Een auto die van links komt mindert snelheid, maar wekt niet overduidelijk de indruk te zullen stoppen. De meisjes, die linksaf moeten, twijfelen wat te doen.

Na een weifelende poging door te rijden, gaan ze op het laatst toch op de rem en van de fiets, inmiddels bijna midden op het kruispunt. De automobilist wenkt en laat hen voor.

Het is niet de enige huiveringwekkende situatie die zich voordoet als je je ogen een uurtje de kost geeft op de kruising bij de nieuwe locatie van de Lidl. Automobilisten overschrijden bij voortduring de maximumsnelheid van 30 kilometer per uur en voorrangsregels worden regelmatig anders toegepast dan dat we ze uit de theorieboekjes kennen.

‘Levensgevaarlijk’

Een fietsende moeder met haar zoontje naast zich moet plots op de rem voor een auto die bij de Lidl achteruit een insteekhaven verlaat. Er ontstaat een lange file op de Marktstraat als bij de Jumbo een hoogwerker moet keren. Die laatste gelegenheid leidt tot langs schietende auto’s op de linker weghelft. Waarnemen of er op dat moment vanaf Het Vledder verkeer van rechts komt, is welhaast onmogelijk.

„Levensgevaarlijk”, noemt een vrouw de situatie, die met haar man zojuist boodschappen heeft gedaan bij de Lidl. Ze hebben de fiets al bestegen om even later de kruising te nemen. „Net stond daar ook nog een vrachtwagen uit te laden. Die straat aan de andere kant van de Jumbo is geen weg van rechts, deze wel en de volgende ook. Het is niet overzichtelijk. Wij komen dagelijks met de fiets in de stad dus we weten hoe het reilt en zeilt. Als je om half twaalf op het kruispunt bij de Vledderstraat komt, is het met al die kinderen die uit school komen ook bijna niet te doen.”

Zebrapad

Een moeder heeft zojuist met haar twee jonge fietsende kinderen de oversteek gemaakt vanaf Het Vledder en is nu bezig de rijwielen te parkeren bij de bibliotheek. Zij haalt het opritje aan, gelegen naast de eerste insteekhaven voor de Lidl. Deze wordt door fietsers gebruikt om de stoep op te komen naar de fietsenstalling. „Er zou op een andere plek nog zo één moeten komen om er weer af te gaan. Die wordt daar nu ook voor gebruikt, ik doe dat ook, maar dan sta je direct op de kruising. En op dat punt heb je wel voorrang, maar krijg je geen voorrang. Ik vind dat er een zebrapad moet komen op de Marktstraat, bij de glasbak. Ook voor de ouderen die naar de bibliotheek gaan. Want de Lidl is een grote dode hoek.”

Bij het fietsenrek heeft een vrouw net alles gereed gemaakt voor vertrek. De boodschappen zijn binnen. „Hier heb ik geen problemen, al is het wel goed opletten”, zegt ze, „Maar dan ken ik nog wel een paar andere plekken die ik vervelender vind. Als ik uit de Noteboomstraat kom en bij de parkeergarage linksaf moet, staat iedereen op elkaar te wachten. Als fietser sta je daar niet fijn. Het kruispunt bij ’t Plein is natuurlijk bekend, maar ik vind het ook heel vervelend als je bij restaurant ZIZO op de Steenwijkerstraatweg linksaf moet naar het Chinese restaurant. Dan moet je eigenlijk al eerder voorsorteren naar het fietspad aan de overkant, een gevaarlijke situatie.”

Boodschappen

„Ik ben altijd op de fiets, maar het is niet makkelijk. Ze komen van alle kanten”, vertelt mevrouw Veld, die haar fiets zojuist heeft volgepakt met boodschappen van de Lidl. „Ik ben zwaar beladen, dus ik ben niet zomaar opgestapt. Soms sta ik te twijfelen: ga ik wel, ga ik niet? Als er een gaatje is, ga ik snel. En dan maar hopen dat ik niet val. Je kunt wel aan de andere kant van de Jumbo langs, maar daar is het net zo erg. En ik vind het op de Grote Oever trouwens ook niet veilig. De kruising bij Bakker Steenbergen is heel onduidelijk. Nee, de kruisingen in Meppel zijn niet fietsvriendelijk.”

Een oma heeft zojuist haar twee kleinkinderen van 9 en 11 jaar bij de bibliotheek naar binnen laten gaan voor een cursus kleien bij Scala. Twee keer per week legt ze de route met de kinderen af op de fiets van de Kromme Elleboog over de Marktstraat om voor Proeflokaal Bregje linksaf te slaan de Javastraat in.

Ze zegt: „Op de Kromme Elleboog scheuren ze ons al voorbij, of het nou kan of niet. Bij ’t Plein is het levensgevaarlijk, daar kom je bijna niet langs. Bij de Lidl heb je de auto’s van rechts waar alles ophoopt met het parkeren, maar het gebeurt ook dat auto’s ons inhalen om voor ons langs te schieten rechtsaf Het Vledder op. En ze houden er echt geen rekening mee dat je met kinderen bent. Ik kan bijna geen vriendje of vriendinnetje meenemen om daar ook nog eens op te letten. Nee, Meppel is echt niet leuk meer om doorheen te fietsen.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Meppeler Courant