Hoe laat je kinderen uit groep 8 en hun ouders in coronatijd kennis maken met het vervolgonderwijs? De vier scholen in Meppel die voortgezet onderwijs bieden, zijn daar druk mee bezig.

Normaal gesproken bezoeken de voorlichters van de scholen van voortgezet onderwijs in deze tijd de basisscholen. Geven zij een inkijkje in het reilen en zeilen op ‘hun’ school. Eind januari volgen dan de open dagen. Dit (school)jaar is dat anders. Onderling hebben de Meppeler vo-scholen met elkaar gesproken over hoe zij omgaan met het dringende advies van het kabinet om geen open dagen te organiseren.

Brant Aukema, voorlichter en docent bij Terra, heeft nog hoop dat de open dagen in januari gewoon door kunnen gaan. „We bieden toch vooral praktijkvakken. Dat moet je ervaren. Onze school moet je bij wijze van spreken kunnen ruiken. En we moeten ook kijken naar wat er wel mogelijk is, wellicht is er toch iets te regelen in tijdsblokken bijvoorbeeld. We wachten het af.” Dat doen ze ook bij Dingstede, waar op 29 januari een open dag gepland staat. „Het is afwachten of we tegen die tijd ouders en leerlingen op onze school kunnen ontvangen”, vertelt Pauline van der Heide, teamleider op CSG Dingstede. „De bijeenkomst gaat sowieso digitaal door.”

Bij Stad & Esch is dit niet anders. „We volgen het dringende advies van de vo-raad en het kabinet om geen open dagen te organiseren”, legt Peter de Visser, directeur-bestuurder van Stad & Esch uit. „We houden er rekening mee dat de open dagen volledig online plaatsvinden dit jaar. De open dagen staan gepland in het weekend van 29 en 30 januari. Met de feestdagen is er vanuit het kabinet een kleine versoepeling aangekondigd. Je kunt er vanuit gaan dat er in januari dan weer een piek ontstaat in het aantal besmettingen. We proberen corona zo goed mogelijk buiten de deur te houden. Dat gaat heel goed met het online onderwijs.”

Greijdanus gaat alvast een stapje verder. „De open dag in januari wordt digitaal gehouden. Onze school heeft nog geen plannen om de deuren op enig moment open te stellen”, legt Margriet Zijlstra van Greijdanus Meppel uit. Zij is docent Nederlands en normaal gesproken verantwoordelijk voor de open dag in Meppel. „Als de maatregelen versoepeld worden, dan zullen we daar over nadenken. Dan is het wellicht mogelijk om toch een open dag te houden en de ontdekdagen – waar leerlingen het lesaanbod kunnen ervaren – te houden.”

Online open dagen en alternatieven

En dus wordt er volop nagedacht bij de scholen over een online invulling voor de open dagen. „Als de open dagen fysiek niet kunnen, dan gaan we het digitaal op poten zetten”, zegt Brant Aukema. „Hoe? Dat weet ik nog niet. We maken deel uit van een enorme scholengemeenschap in Noord-Nederland. De expertise van de collega’s zullen we daar absoluut voor gebruiken. Misschien ontstaat er juist wel een geniaal idee om de open dag op een digitale manier goed neer te zetten en trekken we daardoor juist meer leerlingen. Dat kunnen we achteraf pas bekijken.”

„Er is vrijdag een website gelanceerd waarop leerlingen en ouders informatie kunnen vinden over Greijdanus”, zegt Margriet Zijlstra. „Deze website wordt de komende weken verder gevuld met filmpjes over de school, vlogs van leerlingen en data van online informatiemomenten. Op deze manier proberen we ouders en leerlingen uit groep 8 zoveel mogelijk kennis te maken met onze school.”

Bij Stad & Esch wordt op dit moment nagedacht over een online variant van de open dag. In november, december en januari kunnen ouders van basisschoolkinderen aanhaken bij een online webinar. Dat wordt via de basisscholen aangeboden, maar ook op diverse andere momenten. Zo kunnen ouders toch alle informatie krijgen die zij wensen. „Het is een grote zoektocht om toch zo goed mogelijk te kunnen laten zien hoe het er aan toe gaat op Stad & Esch, maar daar worstelen alle scholen mee”, zegt Peter de Visser. „Open dagen zijn ervoor bedoeld om een gevoel te krijgen of een school bij je past. Dat proberen we zo goed mogelijk online over te brengen. Daartoe hebben we niet alleen online webinars, maar ontwikkelen we voor de open dagen ook virtuele activiteiten waar de leerlingen online aan mee kunnen doen. Daarnaast is de school Quescht aan het ontwikkelen, daarmee kunnen leerlingen uit de groepen 7 en 8 door middel van een soort spelvorm ontdekken wat er bij ze past en hoe het er aan toe gaat op Stad & Esch.”

Na de voorjaarsvakantie hoopt Stad & Esch het junior college weer op te kunnen starten. Dan kunnen basisschoolleerlingen een middagje meelopen, proeflessen volgen en kennismaken met onze labs. „Onder voorbehoud dat het tegen die tijd verantwoord is om dit te organiseren. We houden nog even een slag om de arm”, zegt De Visser.

Alternatieven hebben ze ook bij Dingstede. Pauline van der Heide: „We zijn heel erg op zoek naar mogelijkheden om kinderen en ouders op een goede manier kennis te laten maken met Dingstede. Dat doen we onder andere door het organiseren van het proeflokaal. Hier kunnen leerlingen inschrijven op een aantal lessen, zoals Nederlands en Engels, maar ook wordt er een practicum aangeboden bij biologie en scheikunde en kunnen kinderen vast kennismaken met het technasium. Bij alle 33 basisscholen in de regio hebben we een korte voorlichting kunnen geven en een kaartje met een QR-code achtergelaten. Door het scannen van die code kunnen leerlingen zich inschrijven voor lessen tijdens het proeflokaal. Dit kan natuurlijk ook gewoon online via onze website. Het derde proeflokaal wordt deze week gehouden, in januari en februari is er nogmaals een mogelijkheid om aan te haken.”

Online informatieavonden

Er staan bij Dingstede alvast twee online informatieavonden gepland: 15 december en 11 januari om 19.30 uur. Daarin maken ouders kennis met de school door middel van een filmpje, komen leerlingen en docenten van Dingstede aan het woord en is er een brugklasser gevolgd. Van der Heide: „We verwachten dat er veel ouders aanhaken bij deze voorlichtingen. Zij kunnen deze avonden vragen stellen via een chatfunctie.” Ook staan er bij de basisscholen al online voorlichtingen gepland voor de ouders van kinderen in groep 8.

Terra vo Meppel heeft inmiddels de eerste online voorlichtingsavond gehouden. „Ouders konden inchecken bij zes verschillende richtingen”, vertelt Brant Aukema. „Terra biedt verschillende richtingen aan - het groene lyceum en vmbo met pijlers als sport, cult of groen - en op deze manier konden we iedereen goed bedienen. Komende dinsdag is het volgende voorlichtingsmoment.” Op de basisscholen is inmiddels informatiemateriaal over Terra verspreid, met daarbij een zaaibakje en zaadjes om plantjes te kunnen kweken. „Om toch een beetje het groene karakter van de school te benadrukken.”

Persoonlijk contact

Van der Heide van Dingstede benadrukt dat zij het heel belangrijk vindt dat kinderen een gevoel krijgen bij de school. „Pas dan kun je een goed afgewogen keuze maken. Ik heb het idee dat kinderen steeds meer zelf kiezen naar welke school zij willen. Uiteraard denken ouders mee en willen zij ook informatie, maar ik merk wel een verschuiving daarin. Daarom willen wij de leerlingen ook graag in onze school hebben, online mis je net even het persoonlijke.”

De mening dat een open dag het beste is, wordt gedeeld bij de andere scholen. „Het is voor de achtstegroepers ook geen fijne tijd om een schoolkeuze te moeten maken. Sfeer proeven werkt toch het beste”, zegt Margriet Zijlstra (Greijdanus).

Bang voor het mislopen van leerlingen zijn de voortgezet onderwijs scholen niet. „Iedereen zit in hetzelfde schuitje”, laat Peter de Visser weten. „We wachten af”, zegt Pauline van der Heide. „Het kan je leerlingen brengen of leerlingen kosten. Dat is afwachten.” Margriet Zijlstra: „Maar het is wel spannend. We doen er alles aan om een zo compleet mogelijk beeld neer te zetten, maar even zelf sfeer proeven is toch het beste.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Meppeler Courant