‘Schrijven tegen onrecht helpt echt’

V.l.n.r. de werkgroepleden Margreet Nieuwpoort, Henk Timmerman en Sytske Nortier. Werkgroep Beilen

Een dag samen brieven schrijven voor Amnesty International is er dit jaar niet bij, maar dat betekent niet dat de werkgroep Beilen geen schrijfactie houdt. De jaarlijkse Write for Rights-actie van de organisatie gaat gewoon door. De deelnemers krijgen schrijfpakketten thuis gestuurd.

‘We hebben twintig pakketten aangevraagd en hebben veertien definitieve en een paar voorlopige aanmeldingen, dus er worden weer heel wat brieven geschreven in Beilen’, vertelt Henk Timmerman, lid van de werkgroep en belast met de organisatie van onder meer de schrijfactie. Een klas van CS Vincent van Gogh gaat ook meedoen aan de schrijfactie. ‘Normaal gesproken schrijven we de brieven op een neutrale locatie, zoals het Wilhelmina Zalencentrum of de bibliotheek, en dan is het leuk om met gelijkgestemden te zijn. Dat missen we dit jaar, maar de impact van de actie blijft.’

Tegen onrecht

Wereldwijd worden elk jaar rond 10 december, Internationale dag van de Rechten van de Mens, miljoenen brieven geschreven tegen onrecht. Op die manier vragen de briefschrijvers aandacht voor mensen die onterecht vastzitten, bedreigd en gemarteld worden omdat ze opkomen voor hun rechten of om wie ze zijn. Timmerman heeft naar eigen zeggen bijna zijn hele leven al een band met Amnesty International.

‘Opkomen tegen onrecht heeft mijn hart, dat idealisme en die kosmopolitische instelling heb ik altijd gehad. En als je je daarvoor interesseert, heb je vaak ook mensen om je heen die dezelfde interesse hebben en je in contact brengen met Amnesty International. Ik kan me niet meer herinneren hoe dat ooit is gegaan, maar ik ben al jaren actief voor de organisatie. Ik heb bijvoorbeeld ook collectes georganiseerd. Sinds een paar jaar houd ik me bezig met de organisatie van de schrijfactie.’

Effect

Het schrijven van brieven heeft effect, weet Timmerman. ‘Van Amnesty International krijgen we eens in de zoveel tijd de resultaten te zien en dan blijkt elke keer dat de honderden postzakken vol handgeschreven brieven een drukmiddel zijn geweest. Sommige mensen worden vrijgelaten of krijgen alsnog een eerlijk proces. Voor de briefschrijvers levert het elke keer bewustwording op. Je wordt met je neus op de feiten gedrukt. In zoveel landen overheerst de willekeur en hebben minderheden het moeilijk. Vanwege religie, geaardheid of bijvoorbeeld strijd voor het milieu kun je in sommige landen gevangen gezet, gemarteld of vermoord worden. De huidige situatie in Wit-Rusland is een schoolvoorbeeld van de manier waarop dingen fout gaan.’

De schrijfactie is volgens Henk Timmerman altijd zeer geconcentreerd. ‘De actie richt zich op tien concrete gevallen en de meeste werkgroepleden in Beilen schrijven een brief voor alle tien gevallen. Tien brieven per briefschrijver dus en die worden met de hand geschreven. Mails ondertekenen helpt ook, maar met een handgeschreven brief heb je iets fysieks dat je aan machthebbers kunt overhandigen en het laat zien hoeveel belang wij hechten aan rechtvaardigheid. Het is een krachtig signaal.’

Aanmelden kan tot 6 december via Henk Timmerman: 06-55078417. Er zijn in Beilen twintig pakketten beschikbaar met schrijfmateriaal en voorbeeldbrieven.

Je kunt deze onderwerpen volgen
De Krant van Midden Drenthe