Actief aan de slag met verpauperde panden (Van Dam is eerste project)

Het vervallen pand Van Dam. Archief Boom regionale uitgevers

De gemeente Midden-Drenthe gaat aan de slag met pand ‘Van Dam’. Dit pand aan de Rijksweg in Hoogersmilde is al geruime tijd verpauperd en een bron van ergernis voor inwoners en gemeente.

Voor het uitvoeren van een pilot vervallen panden werd in de begroting van 2019 tien mille opgenomen. Een extern bureau heeft inmiddels een plan van aanpak opgesteld, de gemeente kreeg de beschikking over een uitgebreid naslagwerk. Met hierin verwerkt stappenplannen, handvatten, hulpmiddelen en andere handige procesbeschrijvingen om vervallen panden adequaat en effectief aan te kunnen pakken. Het eerste project waarvoor dit plan van aanpak wordt gebruikt is het pand ‘Van Dam’.

Na inventarisatie van de problemen en een gesprek met Van Dam wordt bekeken wat het vervolg moet zijn. Indien er geen uitzicht is op een oplossing, dan is een handhavingstraject door de gemeente het andere spoor.

Actief bezig

De gemeente is dus actief aan de slag met dit vervallen pand, op dit moment is niet duidelijk of en hoeveel geld dit gaat kosten. De komende tijd komt daar meer duidelijkheid over. Mocht blijken dat er extra geld nodig is, dan komt dit bij de voorjaarsnota aan de orde.

De provincie Drenthe is eventueel bereid te helpen en stelt hiervoor een herstructureringsfonds beschikbaar. Doel van dit fonds is het oplossen van verpauper(en)de vastgoedsituaties en het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit.

Wethouder Dennis Bouwman: ‘Wat ons betreft is de locatie Van Dam een mooie kans voor herontwikkeling. Zeker ook voor de eigenaar van het pand. Maar uiteraard moet dit proces wel zorgvuldig gebeuren.’

Je kunt deze onderwerpen volgen
De Krant van Midden Drenthe