Belang van lezen en schrijven krijgt aandacht tijdens twee taalavonden

De twee taalavonden in Beilen waren een succes. Dity Boerma , Biblionet

In het kader van de Week van Lezen en Schrijven hielden het Taalhuis en de bibliotheek vorige week twee taalavonden. Op het programma stonden diverse taalspelletjes waaronder een taalbingo.

De eerste avond was dinsdag op de Avondschool. Wethouder Erjen Derks opende deze avond en las het taalbingo verhaal voor. Alle deelnemers kregen een bingokaart waarop zij woorden moesten doorstrepen die in het verhaal voor kwamen.

De tweede avond was donderdag in de Beiler bieb, deelnemers konden meedoen aan een leuke Kahoot! Quiz. Na afloop was de conclusie dat het twee gezellige avonden waren geweest, waarbij het belang van goed kunnen lezen en schrijven benadrukt werd.

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Brieven lezen, voorlezen aan je kind, een kaartje kopen voor de trein, met de computer omgaan: het is moeilijk als je niet goed kunt lezen en schrijven. De gemeente, bibliotheek en het Taalhuis vinden het belangrijk dat dit onder de aandacht wordt gebracht. Mensen die graag beter willen leren lezen en schrijven kunnen zich aanmelden bij het Taalhuis.

Dit kan tijdens een inloopspreekuur op dinsdag van 11.00 tot 12.00 uur in de bibliotheek in Beilen, van 15.00 tot 16.00 uur in de bibliotheek in Smilde en op woensdag van 15.00 tot 16.00 uur in de bibliotheek in Westerbork.

Je kunt deze onderwerpen volgen
De Krant van Midden Drenthe